TÜRKİSTANDER: “ÖZBEKİSTAN’DA UMUMİ AKLANIŞ İSTİYORUZ!”

 

 Tahir Domla, Abdullah Genç ve Hüsnidin Haliloğlu da Yönetim Kurulu’na seçildi

 

Türkistander 3. Olağanüstü Kurultayı’ndan notlar:

* Yeni Yönetim Kurulu seçildi. Yüksek İstişare Heyeti oluşturuldu.  

* Kerimov sonrası Özbekistan’daki gelişmeler tartışıldı. Muhacirlerin taleplerini içeren bir deklarasyon yayınlandı.

* Dün yapılan Kurultay’a geniş katılım oldu.

 

14 Kasım 2016

2 Eylül tarihinde ölen Özbek diktatör İslam Kerimov’dan sonra Özbekistan’da bazı değişimler yaşanıyor. Taşkent’te ezan ve başörtüsü yasağının kalktığı yönündeki haberler, yurtdışında bulunan Özbek muhacirler arasında heyecan yarattı. Bu dalgalanma, İstanbul’da dün gerçekleştirilen Türkistander genel kurul toplantısına da damgasını vurdu.

Tüzük ve yönetim değişikliği yapmak ve Özbekistan’da İslam Kerimov’un vefatından sonra yeni durumu değerlendirmek için toplanan Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (Türkistander) 3. Olağanüstü Kurultayı 13 Kasım Pazar günü İstanbul Zübeyde Hanım Kongre salonunda gerçekleşti. İstanbul’un çeşitli semtlerinde yaşayan Türkistan uleması ve muhacirler Kurultay’a yoğun ilgi gösterdi. Özbekistan’ın tanınmış hocalarından Sadık Semerkandi, Tahir Domla, Tacikistan’dan Ahmadullo domla, Afganistan’dan Abdulbaqi domla yaptıkları konuşmalarda Türkistanlı muhacirlerin İslami duyarlılıklarını dile getirdiler. Konuşmaların özetleri ayrıca hazırlanmaktadır. Kurultaya katılanlar arasında Said domla, İbrahim Utaev, Abdulbasıt, İsmatullo, Kamaruddin, Kazanlı Abdullah domlalar da bulunuyordu.

Kurultaya derneğin Türkiye ve dünyanın başka ülkelerinde bulunan üyeleri adına 110 delege, Türkiye’deki kardeş derneklerin ve başka STK temsilcileri katıldılar. Dr.Veysi Erken‘in Divan Başkanı seçildiği kurultayda, Dr.Namaz Normumin ve Av.Abdulhalim Yılmaz da divan üyesi oldular.

2016-11-13-PHOTO-00000033

Rollap Türkçe; AKLANIŞ İSTİYORUZ Rollap Kirilce aklanış isteği

 

Kurultayda “Türkistander” yönetimi 2014-2016 yıllar faaliyet raporu, mali ve denetim komisyonunun raporları dinlendi ve onaylandı.

Kurultayda yönetim adına bir konuşma yapan “Türkistander” Genel Başkanı Burhan Kavuncu geçen dönemde derneğin 2 uluslararası ve 2 de küçük kurultay olmak üzere birçok organizasyona imza attığını, Türkiye’de ve başka ülkelerde bulunan Türkistanlı muhacirlere ilmi, maarifi, sosyal ve hukuk alanlarında önemli ölçüde hizmet verdiklerini söyledi.

Yönetim raporunu ve Özbekistan’da İslam Kerimov vefatından sonra oluşan yeni durumu değerlendiren kurultay konuşmacıları Orta Asya, yani Türkistan Müslümanlarının kendi değerlerine sahip çıkarak, ana vatanlarının tüm alanlarda gelişmesi için çabalayacaklarını belirttiler.

Kurultay katılımcıları bunun yanında şu anda dini, sosyal, ekonomik vs sıkıntılar içinde olan ve bu ülkeleri yönetenlerin çeşitli baskılarına maruz kalmakta olan Türkistanlı Müslümanların bunlara karşı birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin önemini belirttiler.

Kurultayda Orta Asya devletlerinin çeşitli alanlarda kalkınması için sosyal istikrar ve toplumsal barışın, Türkistanlı Müslümanların ise kendi faaliyetlerinde barışçıl ve hikmetli davet, birlik ve beraberlik, iyi organizasyon işlerini yola koymalarının önemine dikkat çekildi.

“Türkistander” 3. Olağanüstü kurultayında derneğin tüzüğünde değişik yapılarak Yüksek İstişare Heyeti oluşturmasına karar verildi. Kurultayda bu şekilde 20 kişilik yeni Yönetim Kurulu ve 10 kişilik Yüksek İstişare Heyeti seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Burhan Kavuncu,  Namoz Normumin, Tahir Domla, Abdullah Genç, Hüsnidin Haliloğlu, Abdulhamid Mumin ve Azad Tekin Ulutaş. Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölüşümünü yapacak.

Kurultay Özbekistan’daki yeni yönetime müracaat ederek, bir istek ve talep beyannamesi de kabul etti.

“Türkistan-Der” 3. Olağanüstü Kurultayı Beyannamesi

 

2016-11-13-PHOTO-00000022                                  2016-11-13-PHOTO-00000035

* Türkistan’ın (Orta Asya) Kalkınması için Toplumsal Barış, Müslümanlarının birlik ve beraberliği şarttır !

“Türkistander” 2013 yılında Orta Asya ülkelerinden çeşitli nedenlerden dolayı vatanlarını terk ederek, yabancı ülkelerde yaşayan Türkistanlı muhacirlere ilmi, marifi, sosyal ve hukuki yardım etmek amacıyla kuruldu. Bununla beraber derneğimiz ana vatanımız Türkistan’daki haklarımızın tüm alanlarda gelişmesine katkıda bulunmayı kendine bir görev olarak biliyor.

Biz “Türkistander” olarak Orta Asya, yani Türkistan hududundaki halklarımız ve ülkelerimiz arasında her alanda dostane ve işbirliği ilişkilerin geliştirilmesini isteriz.

Özellikle Özbekistan’da eski Devlet Başkanı İslam Kerimov’un ölümünden sonra iktidara gelen yeni hükümetin toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında reformlar yapması artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Tüm dünyada halkların ve devletlerin gelişmesini sağlayan müspet manada insan hakları, inanç, ifade ve basın özgürlüğü, insanların kendi devlet liderlerini seçme, sivil toplum kurumları ve siyasi örgütleri tesis etme, iş, girişim ve ticari özgürlüklerin hayata geçirilmesini Özbekistan’ın yeni hükümeti başlıca görevleri olarak kabul etmelidir.

Özbekistan halkın çoğunluğu Müslümanlardan oluşmaktadır. Onların özgürce ibadet etmeleri dini inançlarının gereği olduğu için bu Müslümanlara eğitim ve ibadet hukuku başta olmak üzere tüm hukukları temin edilmelidir.
Müslümanların dini eğitimi almaları da onların insani haklarıdır ve onlara devlet ve özel din eğitim müesseselerinde bu haklar verilmelidir.

“Türkistander” müspet manadaki bu insan hakları ve özgürlüklerinin Özbekistan ve değer Orta Asya ülkelerinde uygulanmasının kadım vatanımız Türkistan’ın tüm alanlarda gelişmesinin olmazsa olmaz şartı olarak değerlendiriyor.

“Ekteki talepnamede “Türkistander” 3.Olağanüstü Kurultayı’nın kabul ettiği “Özbekistan yeni yönetiminden taleplerimiz” yer almaktadır.”

 

* ÖZBEKİSTAN’DA UMUMİ AKLANIŞ İSTİYORUZ!

Özbekistan Yönetiminden İstek ve Taleplerimiz:

1-DİNİ ÖZGÜRLÜKLER: Özbekistan halkı müslümandır. İbadetlerini ve inancının gereklerini özgür bir şekilde yerine getirmek istiyor. Bu sebeple:

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ

Camiilerde halkın duyacağı şekilde ezan okunabilmelidir.
Hangi yaşta olursa olsun camiilerde namaz kılmak isteyen kişilere baskı ve müdahale yapılmamalıdır.
İşyeri, otel veya toplu kalınan heryerde seccade bulundurulması ve namaz kıllanması serbest bırakılmalıdır.

KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

Kadınların sokaklarda, işyerlerinde, kamu kurumlarında, okullarda serbest bir şekilde hicaplı olarak bulunmalarına izin verilmelidir.

DİNİ EĞİTİM HAKKI

İsteyen vatandaşların çocukları için özel veya resmî eğitim kurumlarında dini eğitim görme imkanı sağlanmalıdır.

2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Basın- yayın ve matbuat üzerindeki her türlü baskı ve sansur kaldırılmalıdır.

3. SOSYAL VE SİYASİ ÖZGÜRLÜKLER

Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, sendika ) ve siyasi partilerin kurulması ve faaliyetleri serbest bırakılmalıdır.

Ülkede bütün seçimler serbest olarak, “gizli oy açık tasnif” kuralına uygun bir şekilde yapılmalı, kişilerin aday olması önünde hiç bir engel kalmamalıdır. *Ülkede toplantı, gösteri, yürüyüş, miting gibi sosyal faaliyetler serbest bırakılmalıdır.

4. CEZALAR KALKSIN

Devlete veya yönetime karşı işlenmiş fiiller gerekçesiyle veya dini/ siyasi sebeplerle cezaevlerinde bulunan, tutuklu ve ya hükümlü herkes serbest bırakılmalıdır. Bu sebeplerle açılmış olan tüm davalar durdurulmalı, verilmiş hükümler sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır.

5. MUHACİRLER DÖNSÜN

Hangi sebeple olursa olsun, Özbekistan’dan ayrılmak durumunda kalmış bütün vatandaşların, hatta ana babasından birisi Özbekistan’da doğmuş olan eski muhacirlerin ülkeye geri dönmelerine izin verilmelidir. Haklarında herhangi bir soruşturma açılmayacağı güvencesi ilan edilmelidir.

6. İKTİSADİ ÖZGÜRLÜKLER

Özbekistan’da Sovyet döneminden kalan “pamuk ziraatinde zorla çalıştırma” uygulamasına benzeyen uygulamalar“angarya” olarak adlandırılmakta ve insanlık suçu olarak görülmektedir. Bu ve benzeri uygulamalar artık sona ermelidir.

7. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ

Yurt içi seyahatlerde kısıtlamalar kaldırılmalı, Özbekistan şehirleri arasında yolculuk tamamen serbest olmalıdır. Yurt dışına çıkış vizesi (OVİR) uygulaması kaldırılmalıdır. Özbekistan’da bugün yoğun bir “ülkeden ayrılma talebi” vardır. Yukarıdaki özgürlükler sağlanırsa ve ekonomi düzelirse, halkımız ülkesinden niye ayrılmak istesin. Daha önce gidenler de bu özgürlükler sağlanırsa geri dönecekti.

8. SINIRLAR AÇILSIN

Türkistan (Orta Asya) devletleri ile sınırlar açılsın ve onların vatandaşlarına vize uygulamaları kaldırılsın.

“Türkistander” 3. Olağanüstü Kurultayı

13.11.2016

 

15037266_10207815382128956_4465711702233820884_n

 

tahir hoca                       Sadık Domla
Azad                                          Abdulhamid Mumin
Abdulbaki hoca Afg                                        ahmadullo
                                                                            2016-11-14-PHOTO-00000151

Alakalı yazılar

Yorum yazın