30 odimda farzand tarbiyasi (3 Odim)

Учинчи одим

Зарурий шаръий ишларни ўргатмоқ

Болажонлар солиҳ инсон бўлиб етишишлари учун ёшликлариданоқ намоз, рўза ва шунга ўхшаган зарурий шаръий ишларни ўргатиб бориш лозим. Мана шу сабабдан “Ёшликда таълим олиш, тошга ўйилиб ёзилган нақш кабидир”, дейилади.

Амалий мисол:

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Фарзандларингизни етти ёш бўлганларида намозга буюринглар. Энди ўн ёш бўлганларида (намозга бепарво бўлсалар) намоз сабабли уринглар! Ва (шу ёшда ўғил-қизларни) ётоқ ўринларини ажратинглар!” — дедилар.[1][1] Сунан Аби Довуд, “Бола қачон намозга буюрилиши ҳақидаги боб” (495).

 

Uchinchi odim

Zaruriy shar’iy ishlarni o‘rgatmoq

Bolajonlar solih inson bo‘lib etishishlari uchun yoshliklaridanoq namoz, ro‘za va shunga o‘xshagan zaruriy shar’iy ishlarni o‘rgatib borish lozim. Mana shu sababdan “Yoshlikda ta’lim olish, toshga o‘yilib yozilgan naqsh kabidir”, deyiladi.

Amaliy misol:

Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: “Farzandlaringizni etti yosh bo‘lganlarida namozga buyuringlar. Endi o‘n yosh bo‘lganlarida (namozga beparvo bo‘lsalar) namoz sababli uringlar! Va (shu yoshda o‘g‘il-qizlarni) yotoq o‘rinlarini ajratinglar!” — dedilar.[1]
[1] Sunan Abi Dovud, “Bola qachon namozga buyurilishi haqidagi bob” (495).

Alakalı yazılar

Yorum yazın