DUYURU

TÜRKİSTANDER OLAĞAN GENEL KURUL’UNA DAVET


Derneğimizin 3 yılda bir yapmak zorunda olduğu Olağan Genel Kurul toplantısı, geçtiğimiz Mayıs 2020’de kovit-19 salgını sebebiyle yapılamamıştı. Yasada öngörüldüğü şekilde, TÜRKİSTANDER Olağan Genel Kurul toplantısı, önümüzdeki 17.10.2020 günü saat 16.00’da dernek merkezi adresi olan “Cibali Mah Salihpaşa Cad 2/5 Fatih-İSTANBUL” adresinde seçimli olarak yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24.10.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da çoğunluk aranmaksızın, tüzük uyarınca yeterli sayıda katılım sağlanarak yapılacaktır.
Gündem
1-Açılış ve yoklama
2-Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraı
3-Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibraı,
4-Yeni yönetim organlarının seçimi,
5-Dilek ve temenniler
Tarih: 17.10.2020 nisaplı
24.10.2020 nisapsız
Adres: Cibali Mah Salihpaşa Cad 2/5
Fatih-İSTANBUL

Alakalı yazılar

Yorum yazın