Hurriyat va Adolat Qimmatbaho Qadriyatlardir

HURRIYAT VA ADOLAT QIMMATBAHO QADRIYATLARDIR!

(2015 yilning ilk maqolasi)

Assalomu alaykum hurmatli do‘stlar!

Inson fitrati hurriyat, erkinlik, ozodlik, adolat istaydi. Inson Parvardigoriga shirk qo‘shmasdan yashasa, birov uning, u birovning hayotining (jonining), aqlining, mol mulkining, naslining va obro‘ e’tiborining daxlsizligini buzmasa, mana shu shartlarda insonning o‘zi ham, boshqalar ham hurriyat va adolat ustun bo‘lgan jamiyatda yashaydi.

Shirk o‘rtadan ko‘tarilib, tavhidiy imon va uning inson hayotining (jon), aqlining, mol mulkining, naslining va obro‘ e’tiborining daxlsizligini qo‘riydigan qonunlari jamiyatda ustun bo‘lganda, shaxslar ham, jamiyat ham haqiqiy hurriyat va adolatga erishadi, insha Alloh!

Ammo insonning azaliy dushmani la’nati Shayton doimo shunday vasvasa qiladi:
Parvardigoringga (Allohga) shirk qo‘sh, birovning hayotining (jon), aqlining, mol mulkining, naslining va obro‘ e’tiborining daxlsizligini buz…

Eh, la’nati Shayton!
,
Biz o‘zbeklar hurriyat qadar hech narsaga bunchalik zor bo‘lmadik. Erkinlik, ozodlik ko‘rmadik, aksincha doimo xor bo‘ldik. 19 asrda mahalliy xonlarimiz, keyin chor va sovet ruslari, mana endi esa o‘zimizdan chiqqan zolmilar bizga zulm qilmoqdalar…
Bir qismimiz o‘zimizdagi zulmdan qochib, hurriyat istab, Amerikayu Ovrupoga, Arab davlatlariga va ikkinchi vatanimiz Turkiyaga keldik.

Turkiyada biz istagan hurriyat va adolat bormi?

To‘liq bo‘lmasa ham, nisbatan hurriyat va adolat o‘lkasidir bugungi Turkiyamiz…
Ammo la’nati shayton va malaylari bu vatanimizni, uning ahlini ham tinch qo‘ymayotgani rost.

Bugungi Turkiyada uch mafkura orasida kurash davom etmoqda. Bular Islomchilik, sekularizm (laiklik) va millatchilik (turk va kurd millatchiligi)…

Islomchilikni ko‘plab partiyalar, jamoatlar va tasavvuf tariqotlari tamsil qilmoqdalar..
Sekularizmni (laiklik) ham so‘l partiyalar, shu jumladan kommunist partiyalar tamsil qilmoqdalar…

Millatchilikni esa turk va kurd millatchilari tamsil qilmoqdalar…

Buning ustiga maqsadi faqat boylik ortirishdan iborat bo‘lgan burjua sinifi ham bor. Katta boylar, pul evaziga hech narsadan tap tortmaydigan, kerak bo‘lsa Turkiya kabi vatanni sotib yuborishga tayyor turgan boylar ham bor bu mamlakatda…

Turkiyada hozirgi kunda insoniyat ichida eng dolzarb bo‘lgan so‘z va matbuot erkinligi eng keng shaklda ta’minlangan. Hammaning, ya’ni Islomchilarning ham, sekulyarlarning ham, millatchilarning ham, boyu o‘rta tabaqalarning ham o‘z gazeta, jurnal, televideniye, radio kanallari bor, internet istaganingizcha erkin va arzon…
Xullas, Turkiyada biz istagan hurriyat bor, ammo bu hurriyatdan foydalanishni unchalik ham to‘g‘ri deb bo‘lmaydi…

Masalan, hozir hukumat va Fathulloh Gulan jamoati orasida juda keskin kurash ketmoqda. Bu ikki taraf ham o‘zlarini Islomiylar deb biladi…Ammo o‘zaro kelishish yo‘q, aksincha oxirigacha kurash bor…
,
Boshqa tarafdan Kurd millatchilari va ularning qurolli tamsilchilari bilan oson bo‘lmagan tinchlik muzokaralari ham davom etmoqda.
Mana shunday sharoitda hukumat faoliyat olib bormoqda. Siyosiy barqarorlikni (tinchlikni), iqtisodiy taraqqiyotni, ijtimoiy adolatni mana shu shartlarda qo‘rishi kerak hukumat…

Boshqa tomonda esa dunyoni boshqarayotgan kuchlar xuddi Ukraina, Misr va boshqa joylarda bo‘lgani kabi davlat to‘ntarishini Turkiyada ham amalga oshirish niyatidan voz kechgani yo‘q…

Gulan jamoati, burjuaziya boylari, so‘l harakatlar va millatchilar (hammasi bo‘lmasa ham) Erdo‘g‘on va Dovudo‘g‘lini bunday yo‘l bilan ag‘darishga qarshi emaslar…
Turkiya ordusi (armiyasi) hozir biroz siyosatdan tashqarida qolgan, faqat unutmaslik kerakki, 19 va 20 asrlarda bu ordu takror va takror davlat to‘ntarishlarini amalga oshirgandi…

Xullas, Turkiya misolida hurriyat arzon narsa emasligini, erkinlik va ozodlikning juda qimmat turishini ko‘rmoqdamiz.

Endi, bir o‘ylab ko‘raylik, O‘zbekistonda hurriyat, erkinlik va adolatni qanday qo‘lga kiritamiz? Eng muhimi hurriyat, erkinlik, ozodlik sharoitida diniy, siyosiy, milliy birligiimizni qanday qo‘riymiz, iqtisodiy taraqqiyotga qanday erishamiz, ijtimoiy adolatni qanday tiklaymiz?

HA, DO‘STLAR, HURRIYAT VA ADOLAT ARZON QADRIYATLAR EMAS, AMMO BIZ BU YO‘LDAGI KURASHDAN HAM VOZ KECHA OLMAYMIZ!

Namoz NORMO‘MIN
01.01 2015 yil.

 

ҲУРРИЯТ ВА АДОЛАТ ҚИММАТБАҲО ҚАДРИЯТЛАРДИР!

(2015 йилнинг илк мақоласи, KİRİL VE LOTİNDA)

Ассалому алайкум ҳурматли дўстлар!

Инсон фитрати ҳуррият, эркинлик, озодлик, адолат истайди. Инсон Парвардигорига ширк қўшмасдан яшаса, биров унинг, у бировнинг ҳаётининг (жонининг), ақлининг, мол мулкининг, наслининг ва обрў эътиборининг дахлсизлигини бузмаса, мана шу шартларда инсоннинг ўзи ҳам, бошқалар ҳам ҳуррият ва адолат устун бўлган жамиятда яшайди.

Ширк ўртадан кўтарилиб, тавҳидий имон ва унинг инсон ҳаётининг (жон), ақлининг, мол мулкининг, наслининг ва обрў эътиборининг дахлсизлигини қўрийдиган қонунлари жамиятда устун бўлганда, шахслар ҳам, жамият ҳам ҳақиқий ҳуррият ва адолатга эришади, инша Аллоҳ!

Аммо инсоннинг азалий душмани лаънати Шайтон доимо шундай васваса қилади:

Парвардигорингга (Аллоҳга) ширк қўш, бировнинг ҳаётининг (жон), ақлининг, мол мулкининг, наслининг ва обрў эътиборининг дахлсизлигини буз…

Эҳ, лаънати Шайтон!

Биз ўзбеклар ҳуррият қадар ҳеч нарсага бунчалик зор бўлмадик. Эркинлик, озодлик кўрмадик, аксинча доимо хор бўлдик. 19 асрда маҳаллий хонларимиз, кейин чор ва совет руслари, мана энди эса ўзимиздан чиққан золмилар бизга зулм қилмоқдалар…

Бир қисмимиз ўзимиздаги зулмдан қочиб, ҳуррият истаб, Америкаю Оврупога, Араб давлатларига ва иккинчи ватанимиз Туркияга келдик.

Туркияда биз истаган ҳуррият ва адолат борми?

Тўлиқ бўлмаса ҳам, нисбатан ҳуррият ва адолат ўлкасидир бугунги Туркиямиз…

Аммо лаънати шайтон ва малайлари бу ватанимизни, унинг аҳлини ҳам тинч қўймаётгани рост.

Бугунги Туркияда уч мафкура орасида кураш давом этмоқда. Булар Исломчилик, секуларизм (лаиклик) ва миллатчилик (турк ва курд миллатчилиги)…

Исломчиликни кўплаб партиялар, жамоатлар ва тасаввуф тариқотлари тамсил қилмоқдалар..

Секуларизмни (лаиклик) ҳам сўл партиялар, шу жумладан коммунист партиялар тамсил қилмоқдалар…

Миллатчиликни эса турк ва курд миллатчилари тамсил қилмоқдалар…

Бунинг устига мақсади фақат бойлик ортиришдан иборат бўлган буржуа синифи ҳам бор. Катта бойлар, пул эвазига ҳеч нарсадан тап тортмайдиган, керак бўлса Туркия каби ватанни сотиб юборишга тайёр турган бойлар ҳам бор бу мамлакатда…

Туркияда ҳозирги кунда инсоният ичида энг долзарб бўлган сўз ва матбуот эркинлиги энг кенг шаклда таъминланган. Ҳамманинг, яъни Исломчиларнинг ҳам, секулярларнинг ҳам, миллатчиларнинг ҳам, бойу ўрта табақаларнинг ҳам ўз газета, журнал, телевидение, радио каналлари бор, интернет истаганингизча эркин ва арзон…

Хуллас, Туркияда биз истаган ҳуррият бор, аммо бу ҳурриятдан фойдаланишни унчалик ҳам тўғри деб бўлмайди…

Масалан, ҳозир ҳукумат ва Фатҳуллоҳ Гулан жамоати орасида жуда кескин кураш кетмоқда. Бу икки тараф ҳам ўзларини Исломийлар деб билади…Аммо ўзаро келишиш йўқ, аксинча охиригача кураш бор…

Бошқа тарафдан Курд миллатчилари ва уларнинг қуролли тамсилчилари билан осон бўлмаган тинчлик музокаралари ҳам давом этмоқда.

Мана шундай шароитда ҳукумат фаолият олиб бормоқда. Сиёсий барқарорликни (тинчликни), иқтисодий тараққиётни, ижтимоий адолатни мана шу шартларда қўриши керак ҳукумат…

Бошқа томонда эса дунёни бошқараётган кучлар худди Украина, Миср ва бошқа жойларда бўлгани каби давлат тўнтаришини Туркияда ҳам амалга ошириш ниятидан воз кечгани йўқ…

Гулан жамоати, буржуазия бойлари, сўл ҳаракатлар ва миллатчилар (ҳаммаси бўлмаса ҳам) Эрдўғон ва Довудўғлини бундай йўл билан ағдаришга қарши эмаслар…

Туркия ордуси (армияси) ҳозир бироз сиёсатдан ташқарида қолган, фақат унутмаслик керакки, 19 ва 20 асрларда бу орду такрор ва такрор давлат тўнтаришларини амалга оширганди…

Хуллас, Туркия мисолида ҳуррият арзон нарса эмаслигини, эркинлик ва озодликнинг жуда қиммат туришини кўрмоқдамиз.

Энди, бир ўйлаб кўрайлик, Ўзбекистонда ҳуррият, эркинлик ва адолатни қандай қўлга киритамиз? Энг муҳими ҳуррият, эркинлик, озодлик шароитида диний, сиёсий, миллий бирлигиимизни қандай қўриймиз, иқтисодий тараққиётга қандай эришамиз, ижтимоий адолатни қандай тиклаймиз?

ҲА, ДЎСТЛАР, ҲУРРИЯТ ВА АДОЛАТ АРЗОН ҚАДРИЯТЛАР ЭМАС, АММО БИЗ БУ ЙЎЛДАГИ КУРАШДАН ҲАМ ВОЗ КЕЧА ОЛМАЙМИЗ!

Намоз НОРМЎМИН

01.01 2015 йил.

 

Alakalı yazılar

Yorum yazın