HAKKIMIZDA

Türkistan Davası

Türkistan davası Türkistan’da yaşayan halkların her yönden gelişmesi, insani hak ve özgürlüklere sahip olması, kendi yöneticilerini seçmesi, imani kardeşlik ve İslam medeniyetinin ihyası davasıdır. Türkistan’ın özüne dönüş sürecinde hizmeti gaye edinen derneğimiz, bu amaçlar doğrultusunda her kurum ve kişiyle görüş alışverişi yapmayı ve işbirliği kurmayı önemsemektedir.

Türkistan-Der Hakkında

ULUSLARARASI TÜRKİSTANLILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ (UTD-Der), Türkistan davasına ve Türkistanlılara hizmet maksadıyla kurulmuştur. Bu istikamette:

-Türkistanlılar arasında tanışmayı ve kardeşliği güçlendirmek,

-Türkistan şuurunun canlanması ve yayılması için çalışmak,

-Tüm dünyadaki Türkistanlıların sosyal, hukuki, kültürel sorunlarına çözüm bulmak,

-Türkistan’ın kamuoyuna tanıtılması, Türkistan’ın sorunlarının ve çözüm yollarının ilmi olarak tartışılması için çalışmalar yapmak,

-Dünyadaki Türkistanlıların sesi olmak, derneğimizin başlıca amaçları arasında bulunmaktadır.

Derneğimiz 2013 yılı Ocak ayında, Türkiye’ye daha önce hicret etmiş eski ve yeni Türkistanlılar ve onlarla aynı davayı paylaşan Türkiyeli kardeşlerimiz tarafından kurulmuştur. Kurucular arasında Burhan Kavuncu, Dr.Namaz Nurmumin, Alim Oktay Çatkal, İlhamuddin Eshankulov, Muhammed Şerif, Azad Tekin Ulutaş, Mustafa Şen bulunmaktadır.

Geçen kısa sürede İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Türkistanlı kardeşlerimizle toplantılar yapıldı. Hemşehirlerimizin mevcut ve en acil sorunları konuşuldu. Çözüm için gerekli adımlar atıldı.

Özetlersek:

-Ankara ve İstanbul’da ikamet sorunları sebebi ile gözaltına alınan hemşehrilerimizin serbest bırakılmaları (avukatlar aracılığı ile) sağlanmıştır.

-700 civarında hemşehirlerimizin daimi ikamet tezkeresi alabilmeleri için yetkili makamlara müracaat edilmiştir.

-Sağlık sorunları olan ancak sosyal güvenceleri olmadığı için tedavi olamayan hemşehirlerimiz için İstanbul’daki bazı hastaneler ile görüşülmüş ve hasta olanların tedavisi ücretsiz ya da indirimli olarak sağlanmaya başlanmıştır.

–Hayırsever kişi ve kurumlarla ihtiyaç sahibi hemşehirlerimiz arasında irtibat sağlanmaya çalışılmıştır.

-Dernek genel merkezinde ve Türkistanlıların yoğun olarak oturduğu bazı mahallelerde İslam kültürü ve Türkistan tarihi konularında sohbet çalışmaları başlatılmıştır.

ULUSLAR ARASI TÜRKİSTANLILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ (UTD-Der)

Yorum yazın