Öne çıkan

Türkistan’ın Önemi
28 Kasım 2013  //  GENEL BİLGİLER, TÜRKİSTAN  //  No Comment

  Türkistan coğrafi olarak Asya kıtasında, Doğu’da Altay dağları ve Çin seddine, Batı’da Ural dağları ve Hazar denizine, Kuzey’de Sibirya ormanlarına, Güney’de Herat ve Horasan’a […]