Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği kuruldu

19.02.2014 Eskişehir’de gerçekleştirilen “VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi”nde gerçekleştirilen protokolle, Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği kuruldu ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de gerçekleştirilen “VI. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi”nde gerçekleştirilen protokolle, Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği kuruldu. Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Konseyi’nin 23 Ağustos 2012’de Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen “Eğitim, Bilim ve Kültür İş Birliği” toplantısında alınan karar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY),…

Devami

Краткое Руководство для Туркистанцев (Rus)

Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного! Цели и задачи Туркестанцев:   -Духовное, экономическое, правовое, социальное, образовательное развитие народов  Туркестана. -Утверждение прав человека среди народов Туркестана. -Достижение свободных выборов в Туркестане. -Восстановление братства, основанного на вере, и Исламских ценностей среди народов  Туркестана. -Туркестанцам чужды идеи национализма и местничества, раздоры и войны между племенами. Географическое значение Туркестана Туркестан является исторической родиной народов,…

Devami

Туркистонликлар учун қисқа йўлнома (ЎЗБЕКЧА)

ЎЗБЕКЧА МАТН Туркистонликлар учун қисқа йўлнома Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳим Туркистонликларнинг ғоя ва мақсадлари: -Туркистонда яшайдиган ҳалқларнинг диний, иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий, таълим ва тарбия ва бошқа соҳаларда тараққий қилиши. -Уларнинг инсоний ҳақ ва ҳуқуқларга эга бўлиши. -Раҳбарларини ўзлари сайлашлари. -Имоний биродарлик ва Исломий қадриятларнинг қайта тикланиши. -Туркистонликлар ирқчиликни, маҳаллийчиликни ва қабилалараро урушларни рад қиладилар. Туркистоннинг ҳудудий аҳамияти  Туркистон Ўрта Осиёда яшайдиган…

Devami

Günümüzde Özbek ve Türk alfabelerindeki fark ve benzerlıklar

(Kısa pratik bilgiler) Günümüzde Özbek ve Türk alfabeleri aynı kökten alınmıştır. Yani Latin alfabesi üzerine inşa edilmiştir. Bununla beraber bu alfabeler arasında yazılım ve ses olarak bir takım farklılıklar vardır. Önce Özbek ve Türk alfabelerine göz atalım: Özbek Latin Alfabesi: А а, B b, V v, G g, D d, Е е, J j, Z z, I i, Y y,…

Devami

Türkistanlık Kardeşlerime İttifak Çağrısı

Bismillahir Rahmanir Rahim Kardeşlerim! 150 senelik Rus işgali ve 500 senelik cehalet,  hurafe ve bir birimize düşmen olma döneminden sonra bugün Türkistanlılar için İttifak olma imkanı açılmıştır. Bunun için önce Allah’a şükür etmeliyiz. Sonra biz böyle İttifaka mahkûm olduğumuzu anlamalıyız. Zira vatanımız Türkistan doğudan Çin, kuzeyden Rusya ve güneyden İran ile kuşatılmıştır. Tarihe baktığımızda böyle kuşatma bizi ümmetimizin önemli merkezlerinden…

Devami

ABDULLAH BİN MÜBAREK

Bu metin Alim O. Çatkal tarafından, 12 Ocak 2014 tarihinde Derneğimizin mûtad pilavlı sohbet toplantısında sunulmuştur.   ABDULLAH BİN MÜBAREK  Türkistan’da doğmuş (118 h. 736 m. Merv), ilk tahsiline Merv’de yapmış ve İslam coğrafyasını gezerek ilmini itmam etmiş, daha sonra Merv’de uzun zaman kalarak talebe yetiştirmiş, kitaplar telif etmiş alim, mücahit, zahid ve hâkim bir zattır Abdullah bin Mübarek… O,…

Devami

Alihan Töre Saguni ve “Tarihi Muhammediye” adlı eseri

  Özbek bir aileye mensup olan Alihan Töre Sağunî, 1885 yılında Kırgızistan’ın Tokmak (eski Balasagun) şehrinde doğdu. İlk tahsilini kendi memleketinde yaptıktan sonra Mekke, Medine, Buhara gibi ünlü İslâm merkezlerinin mektep ve medreselerinde tahsil gördü. 1914–1916 yıllarında Çarlık Rusya’sının Türkistan’ı işgaline karşı mücadele etti. 1. Dünya Harbi yıllarında gençlerin askerlik için Rus ordusuna gönderilmemesi, Osmanlı askerine kurşun atılmaması yönünde telkinlerde…

Devami

Türkistan ayrılık pençesinde

Kokand’da Rus askerleri   09.01.2014 -Türkistan benim gözümde Muhammed (sav) ümmetinin kuzey vatanıdır. Yani Türkistan ilim, iman ve marifetin vatanıdır. İmam Buharı ve Tirmizi’nin Türkistan evlatları olması sözlerimin kanıtıdır. Ancak tarihte var olan Emevi, Abbasi ve Osmanlı devletlerinin hiç biri Türkistan’a tam manasıyla sahip çıkmadığı gibi, bu vatanın kendisi de tarihte toparlanıp ümmet hazinesinde bir cevher olamamıştır. İşte Türkistan böyle…

Devami

Sovyetlerin Türk boylarını sindirme politikası

06.01.2014 Bundan tam 30 yıl önce 1984 yılında şu makaleyi yazmıştım: Timur Kocaoğlu, “The Chairmanships of the State Security Committees of the Soviet Muslim Republics” Radio Liberty Research, No. 34 (1984), s. 1-5 [Sovyet Müslüman Cumhuriyetlerinde Devlet Güvenlik Komitesi Başkanları]… Sovyet arşivlerine dayanarak yazdığım bu kısa yazımda, Sovyetler Birliği’ndeki 15 Sovyet cumhuriyetindeki KGB başkanlarının etnik geçmiş bilgilerini inceleyince şu gerçekler…

Devami

Ipek Yolu

İpek Yolu, (Arapça: طريق الحرير: Çince: 丝绸之路; Farsça: جاده ابریشم; Rusça: Великий Шёлковый Путь; Kırgızca: Zhibek Zholu) Çin‘den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa‘ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. İpek Yolu sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur. Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahı izleyen…

Devami