Şanghay İşbirliği Örgütü liderliği Özbekistan’da (Özbekçe ve Türkçe)

12.07.2015 Kısa adı ŞİÖ olan Şanghay İşbirliği Örgütünün bu yılki zirve toplantısı Rusya’nın Ufa şehrinde sona erdi. Bu toplantıda örgüt üye sayısının 8 çıkarılması kararlaştırıldı. Şu ana kadar Rusya, Çin, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşan ŞİÖ Hindistan ve Pakistan’ın de üye olacağı bildirildi. ŞİÖ öncelikli olarak üye ülkelerin Orta Asya güvenliği ile ilgili sorunlarına eğilme amacını taşımaktadır; başlıca tehditler olarak terörizm, ayrılıkçılık ve…

Devami

AB, Orta Asya’daki hak ihlallerine yoğunlaşıyor

15.06.2015 AB Dışişleri bakanları 22 Haziran’da yapacakları toplantıda Orta Asya ülkelerindeki insan hakları ihlallerini masaya yatıracak Avrupa Birliği (AB)’nin Orta Asya ülkelerindeki insan hakları ihlalleri ile ilgili sorunlarla ilgili kararlar ve konuyla ilgili tedbirler alacağı bildirildi. AB dışişleri bakanlarının 22 Haziran’da Lüksemburg’da yapacağı toplantıda Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ilişkilerin ana hatlarını belirleyen bir belgeyi kabul etmesi bekleniyor.…

Devami

Sovyet rejimi Hive Hanlığı’nı 95 yıl önce yıkmıştı

95 yıl önce Timur devletinin uzantısı olan Hive hanlığı Sovyet yönetimi tarafından ortadan kaldırıldı Hive Hanlığı, Timur devletinin parçalanmasından sonra 16.Yüzyılın başlarında Türkistan’ın kuzeyinde ortaya çıktı. Lenin yönetimindeki Sovyet rejiminin yerli uzantıları tarafından 1920 yılında bitirildi. 1917 yılında Ekim devriminden sonra Lenin yönetimi Türkistan’daki halklara özgürlük sözü verdi. Ancak kısa sürede yeni sömürge politikası oluşturan Bolşevik rejimi Türkistan’a kendi adamlarını…

Devami

Pakistan’da ‘Babürname ders kitabı olsun’ önerisi

05.06.2015 Pakistanlı yazar Amir, Babür’ün Pakistan tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek Babürname kitabının okullarda okutulmasını önerdi Pakistan’da Babür Şah tarafından kaleme alınan Babürname kitabının ders kitabı olarak okutulması gündeme geldi. Pakistanlı tanınmış gazeteci Ayaz Amir “Babürname” eserinden yola çıkarak “Bizim Müslümanlığımız nereye dayanıyor?” adında bir yazı yayınladı. Yazar makalesinde “Timurlar doğrudan bizim ecdadımız sayılır. Ancak ülkemizdeki siyasiler bu…

Devami

Ruzi Nazar, CIA ve Türkistan

05.05.2015 Abdullah MURADOĞLU 98 yıllık hayatı sırlarla dolu olan Özbek asıllı “CIA” ajanı Ruzi Nazar Side’de vefat etmiş ve yeri açıklanmayan bir mezarlıkta defnedilmiş. Ağabeyi ve babası Stalin döneminde katledilen Ruzi Nazar II. Dünya Savaşı’nda Rus ordusundan firar etti. Almanlar, esir aldıkları Türklerden bir “Türkistan Lejyonu” teşkil etmişti. “Stalin rejimi”ne duyduğu nefret Ruzi Nazar’ı bu lejyona sürükledi. Pek çok soydaşı…

Devami

İslam’ı Japonya’da yayan isim: Abdürreşid İbrahim

Japonya’da faaliyetlerini yürüten Abdürreşid İbrahim, Osmanlı aydınlarıyla yakın ilişkiler kurmuş ve seyahat notlarını İstanbul’da yayınlanan Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlamıştı Japonya’da İslam’ın kamusal alana yayılmasının tarihi 19. yüzyıl sonlarına kadar gidiyor. Japonya’da İslam’ın tanıtılması ve yayılmasında Kazan’lı alim ve mücadele adamı Abdürreşid İbrahim büyük bir rol oynadı. 1900’lerin başlarında Japon adalarında çoğu Hint kökenli kırk elli civarında Müslüman yaşıyordu. Abdürreşid İbrahim’in…

Devami

ABD, Orta Asya stratejisini yeniliyor

ABD’nin Orta Asya ülkeleri ile ilgili stratejisinde değişikliğe gittiği ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi ABD Orta Asya’da stratejisini yeniden değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerce bu konuda ayrıntılı bir raporu kamuoyuna açıklayacağı ifade ediliyor. Bölge uzmanlarına göre 2001 yılından bu yana ABD’nin Orta Asya’daki politikası Afganistan’daki çatışmalar üzerine kurulmuştu. Şimdi yeni bir stratejinin geliştirileceği belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı basın sekreteri kısa…

Devami

Tataristan’da 2015 ‘İslami İlimler Yılı’ ilan edildi

Tataristan’da 2015 yılı ‘İslami İlimler Yılı’ olarak kabul edildi, yıl boyunca konuyla ilgili çeşitli projeler yapılacak. Tataristan, 2015 yılını İslami düşüncenin ihyası için ‘İslami İlimler Yılı’ olarak ilan etti. Ülkenin Müftüler Konseyi’nin Mevlid Kandili vesilesiyle yaptığı kurultayda alınan kararla yıl içerisinde konuyla ilgili birçok etkinlik yapılacak. Kurultaydan sonra yapılan açıklamada İslami İlimler Yılı kapsamında gerçekleştirilecek projelerin başında İslam alimlerinin anlatılacağı…

Devami

Ruslar’ın Türkistan işgali 150’inci yılında

Çarlık Rusya’sı bundan 150 yıl önce Türkistan’a işgal başlatmıştı Türkistan işgalinin 150’inci yılına girildi. 1865 yılında Çarlık Rusya’sının ordusu Türkistan topraklarına ilk saldırılarını başlanmıştı. O günden itibaren, Müslüman Türkistan halklarının önce Çarlık Rusya’sına sonra Sovyet Rusya’sına karşı bağımsızlık mücadelesi 1990’lara kadar devam etti. İmam Buhari, İmam Tirmizi, Uluğ Bey ve Biruni gibi ilim dehalarının vatanı olan Türkistan Timur ve Babür devletlerinin yıkılmasından sonra büyük gerileme ve parçalanma…

Devami

İslam fetihlerinde sıra dışı bir şehir: Buhara

Müslüman Araplar Buhara’nın İslamlaşmasına büyük önem verdiler. Emre Gül Müslümanlar tarafından ilk defa 674 yılında Emevilerin Horosan Valisi Ubeydullah Bin Ziyad tarafından fethedilen tarihi “Buhara” kentinde İslam hâkimiyeti, ancak otuz yıl sonra (706-709) yıllarındaki seferlerle sağlanabildi. Yeni Horosan Valisi Kuteybe Bin Müslim’in yerli halk ile bölgedeki Türk müttefiklerinin direnişini kırarak bir garnizonu burada konuşlandırmasından sonra, Müslüman Araplar Buhara’nın İslamlaşmasına büyük önem…

Devami