Kırgızistan kıtlığın önlenmesi için un ihracatına yasak istedi

Bakanlık, Kırgızistan topraklarından buğday ve buğday unu ihracatı için 6 ay süreyle geçici bir yasak kurulmasını teklif ediyor.

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı bir kamuoyu tartışması için bir taslak hüküm kararnamesi sundu: “Kırgız Cumhuriyeti topraklarından buğday ve buğday unu ihracatı konusunda geçici bir yasaklama getirilmesi üzerine”.

Gerekçeye göre, taslak kararın amacı, Kırgızistan topraklarından buğday ve buğday unu ihracatı yasağı getirerek kritik bir kıtlığın önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

Ulusal İstatistik Komitesi’ne göre, 2014 yılında Kırgızistan’daki buğday üretim miktarı, 2015 yılında 572,7 bin tona, 2016 yılında – 704,6 bin tona, 2016 yılında – 661 bin tona, 2017 yılında – 601 tona ve 2018 – 615 bin ton. Buğday üretiminde hafif dalgalanma hava koşullarına bağlıdır.

Tahıl cinsinden ekmek ürünlerine olan yıllık ortalama talep 1 kişi için yıllık 115,3 kg’dır. Aslında, sanayi cumhuriyetin un ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır.

Değirmencilik endüstrisi, günde 80 ila 250 ton tahıl kapasiteli büyük un değirmenleri, günde 40 ila 80 ton tahıl kapasiteli orta un değirmenleri ve günde 1 ila 30 ton tahıl kapasiteli mini değirmenlerle temsil edilmektedir.

Cumhuriyet’te günlük verimlilik 4 bin 140 tondur.

İstatistiksel verilere göre, 2014 yılında buğday ithalatı, 2015 yılında 339,7 ton, 2016 yılında 419,1 ton, 2017 yılında ise 240,5 ton, 2018 – 154,6 ton olarak 449,9 ton olarak gerçekleşmiştir. Buğdayın çoğu Kazakistan’dan ithal edildi. Buğday ithalatının dinamiği düşüş gösteriyor

Fiyat izlemesine göre, 18 Ekim’den 15 Kasım 2019’a kadar buğday ve un fiyatlarında bir artış var:

Buğday ve un fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak, 18 Ekim – 15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen izleme verilerine göre, ekmek ve makarna fiyatları buna göre arttı.

Kırgızistan’dan Kazakistan’a buğday ve un ithalatının payı göz önüne alındığında, Kazakistan’da hasatta 3124.6 bin tonluk bir düşüş, Özbekistan ve Afganistan’a Kazakistan’da Kazakistan ve buğday unu arzında artış, ayrıca Kırgızistan’da un için geçerli fiyat durumu göz önüne alındığında, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili taslağı yerinde görünüyor.

https://www.dunyabulteni.net/orta-asya/kirgizistan-kitligin-onlenmesi-icin-un-ihracatina-yasak-istedi-h454701.html

Alakalı yazılar

Yorum yazın