UCHINCHI “TURKIYA-TURKISTON BIRODARLIK UCHRASHUVI” HAQIDA

УЧИНЧИ “ТУРКИЯ-ТУРКИСТОН БИРОДАРЛИК УЧРАШУВИ” ҲАҚИДА

19/03/2018

Истанбул марказли “Туркистонликлар Жамияти” (Türkçe “Türkistander”) тарафидан ҳар уч ойда бир марта ўтказиладиган “ТУРКИЯ-ТУРКИСТОН БИРОДАРЛИК УЧРАШУВИнинг учинчиси Истанбулнинг Пендик туманидаги Одил Буюкченгиз (Adil Büyükcengiz) лицейи йиғилиш салонида бўлиб ўтди.

Учрашувнинг асосий мавзуси 1918 йилнинг бу кунларида ташкил этилган ва қисқа вақт оёқда қолган Туркистон Мухтор Жумҳуриятининг 100 йиллигини ва 1918 йилда Усмонли давлати аскарларининг ғарбликларга қарши Чаноққаъла зафарини хотирлаш эди.

Учрашувга Туркиялик фуқаровий ташкилотлар вакиллари ва зиёлилар ҳамда бу мамлакатда муҳожирлик қилаётган Туркистонлик вакиллардан 200 кўпроқ киши иштирок этди.

Учрашув Қуръони Карим тиловати билан бошланди. Ундан кейин “Туркистионликлар Жамияти” вакиллар томонидан ҳозирланган ва намойиш қилинган она ватанимиз Туркистон ҳақидаги ҳужжатли фильм учрашув иштирокчиларини ҳаяжонлантирди. Фильмда 1917-1918 йилда Туркистонда бўлиб ўтган воқеалар, Туркистон Мухтор Жумҳуриятининг қурилиш жараёни ва 1918 йил 22 Февралда Совет ҳукуматининг Қўқон қатлиомини тасвирлаган саҳналар ўрин олганди.

Мажлиснинг очилиш нутқини ўқиган “Туркистонликлар Жамияти” Раиси Бурҳон Қовунчи тарихимизнинг Қўқонда қурилган Туркистон Мухтор Жумҳуриятининг қисқа муддат яшаса, халқимиз тарихида муҳим ўрни борлигини айтди.

“Бу Жумҳурият Алаш Ўрда ҳукумати билан бирга Туркистонликларнинг ўз иродалари билан қурган охирги мустақил давлати ва кейин Босмачилар ва Қўрбошилар номи берилган ҳаракатининг муқаддимаси ҳам бўлди. Туркистон Мухторияти ўша вақтда яшаган ҳамюртларимиз орасидаги “жадидчи- қадимчи” кучларни бирлаштиргани ҳамда 1449 йилда инқирозга учраган Улуғбек давлатининг илмий меросини давом эттиришга уриниши билан ҳам аҳамиятлидир”, деди яна Бурҳон Қовунчи.

Учрашувда Туркия Оила ва ижтимоий сиёсат вазирлиги Истанбул бўлими мудири ёрдамчиси Мустафо Кўк (Mustafa Kök) Пендик ёрдамлашма жамияти раҳбарлари Юсуф Қоя (Yusuf Kaya), Анвар Учар (Enver Uçar), Пендик Давлат шифохонаси бош шифокори Комил Айбўғли (Kâmil Eyüpoğlu), Пендик кўнгилли ёрдамчилари номидан Холид Чекичи (Halit Çekici), “Туркистонликлар Жамияти” Пендик тумани вакили Абдулмалик Тешабоевлар сўз олиб Туркиялик дўстларимизнинг Туркистонлик муҳожирларга қилаётган ёрдамлари ҳақида гапирдилар.

Учрашувда Туркистонлик болалар она ватанлари ҳақида шеърлар ўқидилар. Учрашув охирида унинг иштирокчиларига Туркистон палови зиёфати берилди.

“Туркистонликлар Жамияти” Хабар Маркази
http://turkistanlilar.org/

UCHINCHI “TURKIYA-TURKISTON BIRODARLIK UCHRASHUVI” HAQIDA

19/03/2018

Istanbul markazli “Turkistonliklar Jamiyati” (Türkçe “Türkistander”) tarafidan har uch oyda bir marta o‘tkaziladigan “TURKIYa-TURKISTON BIRODARLIK UChRAShUVIning uchinchisi Istanbulning Pendik tumanidagi Odil Buyukchengiz (Adil Büyükcengiz) litseyi yig‘ilish salonida bo‘lib o‘tdi.

Uchrashuvning asosiy mavzusi 1918 yilning bu kunlarida tashkil etilgan va qisqa vaqt oyoqda qolgan Turkiston Muxtor Jumhuriyatining 100 yilligini va 1918 yilda Usmonli davlati askarlarining g‘arbliklarga qarshi Chanoqqa’la zafarini xotirlash edi.

Uchrashuvga Turkiyalik fuqaroviy tashkilotlar vakillari va ziyolilar hamda bu mamlakatda muhojirlik qilayotgan Turkistonlik vakillardan 200 ko‘proq kishi ishtirok etdi.

Uchrashuv Qur’oni Karim tilovati bilan boshlandi. Undan keyin “Turkistionliklar Jamiyati” vakillar tomonidan hozirlangan va namoyish qilingan ona vatanimiz Turkiston haqidagi hujjatli film uchrashuv ishtirokchilarini hayajonlantirdi. Filmda 1917-1918 yilda Turkistonda bo‘lib o‘tgan voqealar, Turkiston Muxtor Jumhuriyatining qurilish jarayoni va 1918 yil 22 Fevralda Sovet hukumatining Qo‘qon qatliomini tasvirlagan sahnalar o‘rin olgandi.

Majlisning ochilish nutqini o‘qigan “Turkistonliklar Jamiyati” Raisi Burhon Qovunchi tariximizning Qo‘qonda qurilgan Turkiston Muxtor Jumhuriyatining qisqa muddat yashasa, xalqimiz tarixida muhim o‘rni borligini aytdi.

“Bu Jumhuriyat Alash O‘rda hukumati bilan birga Turkistonliklarning o‘z irodalari bilan qurgan oxirgi mustaqil davlati va keyin Bosmachilar va Qo‘rboshilar nomi berilgan harakatining muqaddimasi ham bo‘ldi. Turkiston Muxtoriyati o‘sha vaqtda yashagan hamyurtlarimiz orasidagi “jadidchi- qadimchi” kuchlarni birlashtirgani hamda 1449 yilda inqirozga uchragan Ulug‘bek davlatining ilmiy merosini davom ettirishga urinishi bilan ham ahamiyatlidir”, dedi yana Burhon Qovunchi.

Uchrashuvda Turkiya Oila va ijtimoiy siyosat vazirligi Istanbul bo‘limi mudiri yordamchisi Mustafo Ko‘k (Mustafa Kök) Pendik yordamlashma jamiyati rahbarlari Yusuf Qoya (Yusuf Kaya), Anvar Uchar (Enver Uçar), Pendik Davlat shifoxonasi bosh shifokori Komil Aybo‘g‘li (Kâmil Eyüpoğlu), Pendik ko‘ngilli yordamchilari nomidan Xolid Chekichi (Halit Çekici), “Turkistonliklar Jamiyati” Pendik tumani vakili Abdulmalik Teshaboyevlar so‘z olib Turkiyalik do‘stlarimizning Turkistonlik muhojirlarga qilayotgan yordamlari haqida gapirdilar.

Uchrashuvda Turkistonlik bolalar ona vatanlari haqida she’rlar o‘qidilar. Uchrashuv oxirida uning ishtirokchilariga Turkiston palovi ziyofati berildi.

“Turkistonliklar Jamiyati” Xabar Markazi
http://turkistanlilar.org/

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, iç mekan
Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Alakalı yazılar

Yorum yazın