2. BÜYÜK TÜRKİYE-TÜRKİSTAN BULUŞMASI BUGÜN YAPILACAK

17.11.2017

“Türkistander” tarafından düzenlenecek 2. Büyük Türkiye-Türkistan buluşması Üsküdar Nikah salonunda bugün yapılacak.

BÜYÜK TÜRKİYE-TÜRKİSTAN BULUŞMASI

GÜNDEM:

 1. Kuran-ı Kerim okunması: 19.00
 2. Yemek: 19.10
 3. Katılımcı kurumların tanıtılması
 4. “Türkistander” adına konuşma: Tahir Abdullah- 15 dakika
 5. Prof.Dr. Orhan Kavuncu’nun konuşması: “Tarihte ve bugün Türkiye-Türkistan kardeşliğinin önemi” -20 dakika.
 6. Ensarlar adına konuşma: 15 dakika
 7. Serbest konuşmalar
 8. Kapanış duası.

 

“TÜRKİSTANDER” HAKKINDA

Türkistan davası Türkistan’da yaşayan Müslüman halkların her yönden gelişmesi, insani hak ve özgürlüklere sahip olması, kendi yöneticilerini seçmesi, imanî kardeşlik ve İslam medeniyetinin ihyâsı davasıdır. Türkistan’ın özüne dönüş sürecinde hizmeti gaye edinen derneğimiz, bu amaçlar doğrultusunda her kurum ve kişiyle görüş alışverişi yapmayı ve işbirliği kurmayı önemsemektedir.

ULUSLARARASI TÜRKİSTANLILAR DAYANIŞMA DERNEĞİ  (“TÜRKİSTANDER”) Türkistan davasına ve Türkistanlılara hizmet maksadıyla kurulmuştur.

Bu istikamette:

-Türkistanlılar arasında tanışmayı ve kardeşliği güçlendirmek,

-Türkistan şuurunun canlanması ve yayılması için çalışmak,

-Tüm dünyadaki Türkistanlıların sosyal, hukuki, kültürel sorunlarına çözüm üretmek,

-Türkistan’ın kamuoyuna tanıtılması, Türkistan’ın sorunlarının ve çözüm yollarının ilmî olarak tartışılması için çalışmalar yapmak,

-Dünya’daki Türkistanlıların sesi olmak, derneğimizin başlıca amaçları arasında bulunmaktadır.

Derneğimiz 2013 yılı Ocak ayında, Türkiye’ye daha önce hicret etmiş eski ve yeni Türkistanlılar ile onlarla aynı davayı paylaşan Türkiyeli kardeşlerimiz tarafından kurulmuştur.

TÜRKİSTANLI MUHACIRLERİN TÜRKİYEDE’Kİ SORUNLARI

 1. İkame sorunu.
 2. Suçsuz olsa bile terörcü denilip polis tarafından yakalanarak, Göç İdaresi tarafından, ülkelerine (işkence ya da öldürülme tehlikesine rağmen) deport ediliyor
 3. Eğitim sorunu: Çocuklarımız ikamet belgesi olmadan okullara alınmıyor
 4. Sağlık sorunu: İkamet belgesi olsa bile hastane hizmetlerinden yararlanılamıyor veya az gelirli oldukları için tedavi parasını ödeyemiyorlar.
 5. Komşular sakallı ve başörtülü diye polise ihbar ediyor.
 6. Mahkeme sürecinde Avukat paralarını ödeyemiyorlar.
 7. İş sorunu: Muhacirler ikamet belgesi ve çalışma izni olmadan çalışamıyor, kaçak çalışmak zorunda kalıyorlar. Özellikle bu durumdaki Muhacir kardeşlerimize işverenler tarafından kötü davranış vakaları çoğalmaktadır (düşük ücret, parasını vermemek,vb)
 8. Çocuklarımıza Kuran-ı Kerim’i, dinlerini ve ana dillerini öğretmede yer ve başka imkânlar konusundaki sıkıntılar.

TÜRKİYELİK ENSAR KARDEŞLERİMİZDEN İSTEKLERİMİZ

 1. “Türkistander”e üye ya da gönüllü olarak her çeşit destek vermek.
 2. Özellikle Pendik, Fatih, Zeytinburnu ve Başakşehir bölgelerinde yaşamakta olan Türkistanlı kardeşlerimize yukarıda saydığımız sorunlarımız konusunda yardımcı olmak.
 3. (www.turkistanlilar.org) sayfamızın tanıtımında yardım ve yazı işlerinde makale, haber, analiz vs ile katılmak.
 4. Türkiye toplumunda ve medyasında “TÜRKİSTAN” davasının tanıtımına katkı sağlamak.
 5. Türkiye merkezi ve mahalli idareleri ile irtibat ve ortak çalışmalarımıza yardım etmek.
 6. Düzenleyeceğimiz kurultay, konferans, basın açıklamalarına aktif olarak katılmak.
 7. Düzenleyeceğimiz kermes vs etkinlikleri desteklemek.
 8. Mahallede ya da apartmanlarda beraber yaşadıkları Türkistanlı muhacirlere sahip çıkmak.

“Türkistander” Haber Merkezi

Related posts

Yorum yazın