O‘ZBEKLARGA NIMA BO‘LYAPTI? ЎЗБЕКЛАРГА НИМА БЎЛЯПТИ?

Борган сари гуноҳ тўляпти,
Ҳолимизга ҳамма куляпти,
Бутун дунё ҳайрон турибди:
Ўзбекларга нима бўляпти?

Бир пайтлар муаллим бўлган,
Етмиш минглаб ҳадислар билган
Бухорийни тарбия қилган
Ўзбекларга нима бўляпти?

Тўғри йўлни кулиб кўрсатган,
Ҳақиқатнинг ўрнин ўрнатган
Навоийга ҳарф ўргатган
Ўзбекларга нима бўляпти?

Тинмас кўча кўйда яллалар,
Қайда қолди гўзал паллалар
Термизийга айтган аллалар
Ўзбекларга нима бўляпти?

Илм сочган даври ҳурликда,
Бугун эса тамом хўрликда
Пешқадамдир порахўрликда…
Ўзбекларга нима бўляпти?

Султон бўлган юрак қўрида,
Ҳукм қилган сарой тўрида,
Хизмат қилар қозоқ ерида
Ўзбекларга нима бўляпти?

Заҳар иси келар болидан,
Ҳароми кўп топган молидан,
Туркман хатто кулар ҳолидан
Ўзбекларга нима бўляпти?

Йигитлари топиб дугона,
Хоҳлаганда қилар жонона.
Қизларига ҳаё бегона
Ўзбекларга нима бўляпти?

Шоирлари мансаб талашар,
Пешволарни мақтаб талашар,
Мўминлари мазҳаб талашар,
Ўзбекларга нима бўляпти?

Отилгандек мисли палахмон,
Ватангадо ҳолида хамон
Рус ерида хору саргардон,
Ўзбекларга нима бўляпти?

Фарзлари амал қилмайди,
Суннатларни писанд илмайди,
Ҳаққин талаб қилиш билмайди,
Ўзбекларга нима бўляпти?

Бугун ҳайрон Ибни Синолар
Авлоди хўп кезиб дунёлар
Тополмас қалбига даволар…
Ўзбекларга нима бўляпти?

Мўминлиги даъводан ташкил,
Ҳаёти кайф-сафодан ташкил,
Эҳсонлари риёдан ташкил
Ўзбекларга нима бўляпти?

Фарҳодига минглаб Ёсуман,
Нурларини беркитар туман
Урф-одатга мутеъ тамоман
Ўзбекларга нима бўляпти?

Қодирийни сотгани етмай,
Беҳбудийни отгани етмай,
Бугун қўймас яхшини тутмай,
Ўзбекларга нима бўляпти?

Ёқмас биров ҳақ сўз гапирса,
Тағин ҳақни излаб лоф урса?!
Дин деганнинг сўзин тупурса
Ўзбекларга нима бўляпти?

Четдан келган ҳар қандай одам
Ҳайрон бўлар ташласа қадам
Ҳамма учун тунда ёққан шам,
Ўзбекларга нима бўляпти?

Қаён борсам, халқим қилар тўй,
Мижози-чи айтилгандек “қўй”!
Хайруллони ўйлатар бир ўй:
Ўзбекларга нима бўляпти?

Хайруллоҳ ҲАМИД

O‘ZBEKLARGA NIMA BO‘LYaPTI?

Borgan sari gunoh to‘lyapti,
Holimizga hamma kulyapti,
Butun dunyo hayron turibdi:
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Bir paytlar muallim bo‘lgan,
Yetmish minglab hadislar bilgan
Buxoriyni tarbiya qilgan
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

To‘g‘ri yo‘lni kulib ko‘rsatgan,
Haqiqatning o‘rnin o‘rnatgan
Navoiyga harf o‘rgatgan
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Tinmas ko‘cha ko‘yda yallalar,
Qayda qoldi go‘zal pallalar
Termiziyga aytgan allalar
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Ilm sochgan davri hurlikda,
Bugun esa tamom xo‘rlikda
Peshqadamdir poraxo‘rlikda…
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Sulton bo‘lgan yurak qo‘rida,
Hukm qilgan saroy to‘rida,
Xizmat qilar qozoq yerida
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Zahar isi kelar bolidan,
Haromi ko‘p topgan molidan,
Turkman xatto kular holidan
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Yigitlari topib dugona,
Xohlaganda qilar jonona.
Qizlariga hayo begona
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Shoirlari mansab talashar,
Peshvolarni maqtab talashar,
Mo‘minlari mazhab talashar,
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Otilgandek misli palaxmon,
Vatangado holida xamon
Rus yerida xoru sargardon,
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Farzlari amal qilmaydi,
Sunnatlarni pisand ilmaydi,
Haqqin talab qilish bilmaydi,
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Bugun hayron Ibni Sinolar
Avlodi xo‘p kezib dunyolar
Topolmas qalbiga davolar…
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Mo‘minligi da’vodan tashkil,
Hayoti kayf-safodan tashkil,
Ehsonlari riyodan tashkil
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Farhodiga minglab Yosuman,
Nurlarini berkitar tuman
Urf-odatga mute’ tamoman
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Qodiriyni sotgani yetmay,
Behbudiyni otgani yetmay,
Bugun qo‘ymas yaxshini tutmay,
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Yoqmas birov haq so‘z gapirsa,
Tag‘in haqni izlab lof ursa?!
Din deganning so‘zin tupursa
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Chetdan kelgan har qanday odam
Hayron bo‘lar tashlasa qadam
Hamma uchun tunda yoqqan sham,
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Qayon borsam, xalqim qilar to‘y,
Mijozi-chi aytilgandek “qo‘y”!
Xayrulloni o‘ylatar bir o‘y:
O‘zbeklarga nima bo‘lyapti?

Xayrulloh HAMID

Related posts

Yorum yazın