Hukuksuz deport yapan

Hukuksuz işlem yaptığı mahkeme tarafından da tescil edilen Göç İdaresi, “hükümlü bir resmi kurum”  ünvanını taşımaya hak kazandı.

 

Geçtiğimiz aylarda, bazı sınırdışı uygulamaları sebebiyle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü büyük tepki toplamıştı. Türkiye’deki Türkistanlı muhacir camiasının ve İnsan Hakları kuruluşlarının tepki gösterdiği deport uygulamalarından birisi de, Tacikistan vatandaşı Kholnazar Sultoni‘ye yapılandı. Avukatları vasıtasıyla hukuk yollarına başvuran Sultoni, sürecin tamamlanması beklenmeden İzmir Göç İdaresi tarafından Tacikistan’a teslim edilmiş, bu durum Türkistanlıların büyük tepkisine neden olmuştu.

Sultoni’nin iade edildiği günlerde, muhtemel bir mağduriyeti önlemek için İstanbul İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Göç İdaresi bu kararı tebellüğ etmeden, acele olarak Soltani’yi, Tacikistan’a teslim etti. Geçtiğimiz günlerde son kararını veren İdare Mahkemesi, Soltani ile ilgili işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek Göç İdaresi’nin sınırdışı kararını iptal etti. İdare Mahkemesi kararında şu hususlar yer aldı:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı veya iltisaklı şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında TEM Şube görevlilerince evinden alınan davacının Göç İdaresi’ne teslim edildiği ve davalı idarece sınırdışı kararı alındığı anlaşılmıştır.”

“Yapılan incelemede Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının DAEŞ terör örgütüyle, çatışma bölgeleriyle veya diğer terör örgütleriyle  bağlantılı veya iltisaklı olabileceği değerlendirmesini haklı kılacak somut bir tespit veya delil bulunmadığı, davacının kısa dönem ikamet izninin bulunduğu, yapılan aramalarda bir suç unsuruna rastlanmadığı, Türkiye’de daha önce herhangi bir suça karıştığına dair bilgi olmadığı ve sabıkasız olduğu, “Apfis” ve “Gbt” kaydının bulunmadığı, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancılara konulan “G-87” Genel Güvenlik tahdit kodunun da bulunmadığı, dolayısıyla davacının kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dair somut tespit ve delillerin mevcut olmadığı anlaşıldığından, sınır dışı edilmesine dair dava  konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır”.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, 1510 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 6458 sayılı Kanunun 53/3. maddesi uyarınca KESİN OLARAK , 07/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir”.

Kholnazar Soltani’nin eşi hakkında da aynı kararı veren mahkeme, Göç İdaresi’nin hukuksuzluğunu engellemeyi maalesef başaramadı. Aile parçalandı. Baba Tacikistan’a doğru meçhul bir yolculuğa çıkarken ailenin diğer fertleri mahkeme kararıyla burada kaldı. Böylece, yaptığı hukuksuz işlem mahkeme tarafından da tescil edilen Göç İdaresi, hükümlü bir resmi kurum ünvanını taşımaya hak kazandı.

Not: Mahkeme kararlarına rağmen, Kholnazar Soltani’nin eşi Dilnozo Qobilova, İstanbul Emniyeti TEM tarafından yeniden gözaltına alınarak Göç İdaresine verildi ve 15 gün burada tutulduktan sonra yeniden serbest bırakıldı. Bu olay Türkiye’de kurumların, kanunlara uymakta bir hayli zorlandığını göstermektedi

Özbek Türkçesi ile Haber Metni

Ноқонуний депорт билан шуғулланган Миграция идорасига жазо берилди
Ноқонуний фаолияти суд тарафидан тасдиқланган Миграция идораси “жазоланган расмий идора” унвонига эга бўлди.

Сўнгги ойларда, Иммиграция идораси баъзи депорт ишлари туфайли жиддий танқид қилинганди. Туркиядаги Туркистонлик муҳожирлар ҳамжамияти ва инсон ҳуқуқлари ташкилотлари норозилик билдирган депорт ҳодисаларидан бири Тожикистон фуқароси Холназар Султонийнинг мамлакатдан чиқариб юборилиши эди. Адвокатлари воситасида ўзининг ҳуқуқий ҳимояланиши учун мурожаат қилган Султоний маҳкама жараёни битмасдан туриб Измир Иммиграция идораси томонидан Тожикистонга жўнатилган ва бу ҳол Туркистонликларнинг катта норозилигига сабаб бўлганди.

Султоний депорт қилинган кун Истанбул маъмурий суди ноҳақликнинг олдини олиш учун ижрони тўхтатиш ҳақида қарор беришига қарамай, Иммиграция идораси уни эътиблорга олмади ва Султонийни Тожикистонга қайтариб берди. Бир неча кун олдин Маъмурий суд Султонийнинг депорт қилинишини ноқонуний ҳаракат, дея баҳолади ва Иммиграция Идорасининг қарорини бекор қилди.

Идорий маҳкама қарорида ушбу жиҳатларга эътибор қаратилди:

“Истанбул полиция департаменти Терроризмга қарши бўлими тарафидан ДЕАШ террор гуруҳига алоқали кишиларни қўлга олиш жараёнида қўлга олинган даъвочининг Миграция идорасига келтирилгани ва унинг бу идора тарафидан депорт қилингани маълум бўлди.

” Даъвочи ҳақидаги маълумот ва ҳужжатларнинг тадқиқотлари натижасида кўра, даъвогарнинг ДЕАШ террор гуруҳига ва уруш минтақаларига алоқадор эканлигини кўрсатадиган аниқ далиллар топилмагани, даъвогарнинг қисқа муддатли иқомат рухсати бўлгани, жиноятни кўрсатадиган омиллар бўлмагани, “Apfis” ve “Gbt” қайдлари йўқ эканлиги, жамоат тартиби ва хавфсизлиги нуқтаи назаридан “Г-87” умумий хавфсизлик кодининг йўқлиги, бу билан даъвочининг жамоат тартиби ва хавфсизлигига таҳдидкор эканлигини кўрсатадиган далиллар топилмагани учун унинг депорт қилинишининг қонунга тўғри келмаслиги аниқланди.

“Ушбу далиллар асосида даъво мавзусини бекор қилишга, 1510 лира адвокат тўловининг даъволи идорадан олиниб, даъвочига беришга 6458-сонли қонуннинг 53/3 моддасига кўра 07.07.2017 куни қатъий тарзда бир овоздан қарор қабул қилинди. “

Холназар Султонийнинг турмуш ўртоғи ҳақида ҳам шундай қарорга борган Маҳкама, афсуски, Иммиграция идорасининг ноқонуний ҳаракатига тўсиқ бўла олмади. Натижада бир оила айрилиққа тушди. Оила бошлиғи Тожикистон томон таҳликали сафарга жўнатилди ва унинг оиласининг бошқа аъзолари суд қарори билан бу ерда қолди. Шундай қилиб, ноқонуний фаолияти суд тарафидан тасдиқланган Миграция идораси “жазоланган расмий идора” унвонига эга бўлди.

Эслатма: Суд қарорига қарамай, Холназар Султонийнинг хотини Дилноза Қобилова Истанбул Полицияси Терроризмга қарши кураш бўлими тарафидан қайта қўлга олиниб, Иммиграция идорасига келтирилди ва бу ерда 15 кун давомида ушлаб турилгандан кейин, яна озод қилинди.

Бу ҳодиса Туркиядаги давлат ташкилотларининг қонунларга амал қилишда катта муаммоларга дуч келаётганига бир далилдир.

Alakalı yazılar

Yorum yazın