“TÜRKİSTAN-DER” 2. KÜÇÜK KURULTAYI YAPILDI

 

 “TÜRKİSTAN-DER”  2. KÜÇÜK KURULTAYI YAPILDI

“Türkistan-Der” tarafından yılda iki defa yapılması planlanan Genişletilmiş İstişare Toplantıları’nın (Küçük Kurultay) ikincisi, 20 Eylül Pazar günü İstanbul Fatih’te gerçekleştirildi.

İstanbul’da bulunan “Türkistan-Der” bölge temsilcileri, kadrolar, ehl-i ilimler ve Türkiyeli ensarların katıldığı toplantı yaklaşık altı saat sürdü. Mehmonlar arasından 17 kişi söz alarak konuştu.Gün tertibi (gündem) başlığı olarak; “Türkiye’deki Türkistanlı Müslümanların Birliği” belirlenmişti. Alt başlıklarda ise:

 

Tanışma ve Yardımlaşma :                                               

             -Kardeşlik                                                                

             -Ziyaretleşme

Eğitim konuları:

             -İslam fıkhının öğrenilmesi,

             -Mesleki eğitim, spor eğitimi.

Kadınların meseleleri:

              -Kadınlar komisyonu

             -Kız çocukların eğitimi

Hicret adabı:

             -Hicretin gayesi

             -Muhacirin ahlakı.

Yerli halkla ilişkiler:

              -Yerli alimler, kurumlar ve kuruluşlar

Konuların serbest müzakeresi bulunuyordu.

 

Kur’an-ı Kerim okunmasından sonra açılış konuşmasını, Türkistan-Der Genel Sekreteri Dr.Alim Çatkal yaptı. Çatkal özetle  “Türkistan-Der’in düzenlediği genişletilmiş istişare toplantısının bu seferki  gündem başlığı “Türkistan Müslümanlarının İttifakı” oldu. Kavmiyetçilik, mezhepçilik ve meşrepçilik tohumlarıyla müslümanlar tefrikaya düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu durumu hem memleketlerinde hem de hicret ettikleri ülkelerde en yakından şahit olanlarTürkistanlılardır. Müslümanların asırlara dayanan ihtilafların çözümü zor bir husustur ancak biz en yakından başladık ve  yani “Türkistanlı Müslümanların ittifakı” için bir istişare toplantısı yaparak, bu amaç doğrultusunda bir adım atmak istedik” dedi.

 

İkinci konuşmayı Türkistan’ın ehl-i ilimlerinden Shayhx Sodıq Samarqandy yaptı. Sodiq domla özet olarak : “İmandan çıkıp kafir olmanın en mühim sebebi, müşriklere itaat edilmesidir. Dinden çıkmanın hiçbir mazereti olamaz. Bizim rızkımız Allah’a aittir. Bütün mahlukatı rızıklandıran Allah azze ve celle, hiçbirimizi aç bırakacak değildir. Allah mü’minleri zelil kılmazdı, biz Allah’ın dinini muhkem tutsa idik. İnsan hayatının en mühim olayları doğum- ölüm ve diriliştir. Biz hayatımızı hangi şey üzerinde geçiriyor isek o şey üzerinde de ölürüz. Üç hususa dikkat etmemiz gerekiyor: 1-Allah’tan hakkı ile ittiqa qılış. Taqvanın hakikati insanın kalbinde bulunan bir vak’adır. 2-Allah’ın ipine sarılış. Allahning arqolni (ipi) müfessirler arasında racih olan görüşe göre, peygambere vahyedilmiş olan kitap yani Kur’andır. 3-Cemaat üzere olmak. Bizim maksadımız  netice değil, şu dünyadan Müslüman olarak ayrılmaktır. Bu da taqva bilan, Allohning arqoliyni muhkem tutarak mümkün olabilir” dedi.

 

12027717_10205120357315020_8761577043712494507_n[1]

Türkiyeli ilim ehlinden Mahmut Toptaş hoca da, “f’estaqim kema umirte!” hitab-ı ilahî’sini hatırlatarak, “hepimiz bu ayeti ezberlemeli, hiç aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi. “Burada doğru olmamız emrediliyor ama doğruyu nereden alacağımız da gösteriliyor: ‘Emr olunduğun gibi’. Doğrular halkın çoğunluğunun oyu ile tespit edilemez. İnsanlık alemi, kendisine doğruları bildiren bir ‘mizan’ arıyor. O mizan, Allah’ın kitabı Kur’andır. İyi bir Müslüman hal ve ahlakıyla dinin en iyi temsilcisi ve davetçisidir. Babalarımızın bize söylediği: “namazı bırakma, yalan söyleme, haram yeme” nasihatine riayet etsek, en güzel örnek, en güzel Müslüman biz olabiliriz” dedi.

Günün üçüncü tebliğini Şuayp Domla sundu. Hicret ibadetinin sevabına nail olmak için gerekli olan hususları anlatan domla, bunlar arasında “kula kulluktan kurtuluş”un altını çizdi. Hicretin aynı zamanda “darlıktan genişliğe, zulümden adalete çıkış” olduğunu anlattı.

 

IMG-20150920-WA0023

Daha sonra kürsüye Türkiyeli ensarlardan Ömer Faruk Boztepe çıktı. Boztepe, muhaceretteki Türkistanlılara daha çok pratik tavsiyelerde bulundu. Yerli halkla kaynaşmak için evlilik yolunun tavsiye etti, ayrıca eğitim ve ekonomik seviyelerin yükseltilmesinin önemine değindi.

Doğu Türkistan Maarif Derneği adına İstişare Toplantısı’na katılan Abdülahad Abdurrahman Türkistanlılar Arasındaki birliğin önemine vurgu yaptı. Doğu Türkistan’da 1863, 1933 ve 1944 yıllarında kurulan Cumhuriyetler’in başkanlarının Özbek olduğunu hatırlatarak “demek ki atalarımız Özbek Uygur ayırımı yapmıyorlardı, bütün Türkistanlıkları aynı görüyorlardı” dedi. “Müslümanlar arasında fikir, grup, akide farklılığına rağmen Birlik meselesinin tartışılması gerektiğini” belirttikten sonra, bugünün en acil ihtiyacı olan “Türkistan Alimler Birliği”nin kurulmasını teklif etti.

Daha sonra söz alan Ebrar da “Birlik” meselesine değindi. İsmetullah Domla  “hakikati aramakta kararlı olanların” Allah’ın hidayetine mazhar olduklarını anlattı. Necmettin Domla ise : “Biz her işimizde ehl-i ilimlerimize itaat ederek hareket etmemiz lazım. Gençlerimiz cahil kaldığından dolayı doğru olmayan farklı grup ve hiziplere dahil olmaya başladı. Bunun sebebi ilim grenmemek ve ehl-i ilme itaat etmemektir” dedi.

Öğleden sonraki oturumda ilk sözü Ahmedullo Damla aldı. Domla hazırlamış olduğu tebliğde İslam Fıkhı’nın önemine işaret etti. “İslam fıkhının hayatın bütün sorularına cevap aradığını, sadece ilmihal bilgileri değil iman, ibadet, iktisat, ticaret konularını da ihtiva ettiğini” söyledi. Ayrıca ’Birlik’” için kardeşlik, ziyaretleşiş, fedakarlığın şart olduğunu anlattı.

Orta Asya’nın önemli alimlerinden olan Kazanlı Abdullah Domla da Birliğin İslam’daki önemini anlattı. İman üzerindeki birliğin kardeşliği mecbur kıldığına dair deliller aytti.

Özbekistan’ın genç alimlerinden olan İbrahim Domla ise Müslümanlar arasındaki vahdet  için gerekli olanşu hususları açıkladı: 1-Hayatın sünnete uyması. Bunun için Rabbani oluş şartı. 2-Bayanların eğitimi, 3-Ruhi terbiye, 4-Biraderine merhamet, 5-Sebeplerini alışlık, 6-Davet.

Türkistan yoshlığının (gençliğinin) boshlovchilarından Seyit Ahmet de ma’ruzasıda (konuşmasında) Hicret’in adabını anlattı.

 

IMG-20150920-WA0026

Tacikistan’ın kıymetli alimlerinden Nurullah Domla “Dünyayı aziz görsek dinimizi zelil kılarız. Birbirimizi zelil görsek düşmanlarımızı aziz kılarız” dedikten sonra oyallarning (kadınların) önemi hakkında konuştu.

 

IMG-20150920-WA0025

Yosh yiğitlerden Abdulvahid ise, hicrette birlikte çalışınca neler başarıldığını anlattı. Bu sebeple Müslümanlar arasında fedakarlık, disiplin ve daha çok gayret göstermenin ehemmiyetini vurguladı.

Güney Türkistanlık Abdunnasır Domla da ayet ve hadislerle birlik ve kardeşliğin önemini anlattı.

Günün son konuşmasını yapan Türkistan-Der Yönetim Kurulu üyesi Abdülhamid Mü’min “Küçük Kurultay”ın genel bir değerlendirmesini yaptı. Bu toplantılarla bir araya gelmenin istifadelerini özetleyen Abdulhamid Mu’min katılımcılara ve tebliğ sunan konuşmacılara teşekkür etti.

 

“Türkistan-Der” Haber merkezi

 

 

 

Alakalı yazılar

Yorum yazın