Zulm qo’rquvu va undan qutulısh haqida (Kiril va Lotinda)

ЗУЛМ ҚЎРҚУВИ ВА УНДАН ҚУТУЛИШ ҲАҚИДА

Илмий тадқиқотларга кўра сигирлар қўрқитилганда сути, товуқлар қўрқитилганда эса тухуми камаяр экан…

Хўш, инсон ва жамият қўрқитилсачи?

Қўрқув инсонни ҳар жаҳатдан маҳв қилиши, яъни унинг бутун қобилиятларини йўққа чиқариши маълум. Шунинг учун тарихда ҳам, бугун ҳам золим бошқарувчилар халқни қўрқитиш билан асир олишни ўзларига усул қилиб олганлар.

Фиръавн Бани Исроилнинг оилаларидан туғилган ўғил болаларни ўлдириш орқали бу қавмни ўзига қул қилиб олганди. То ки Аллоҳ таоло Мусо ас. ни пайғамбар сифатида юборганидан кейин жуда катта машаққатлар билан ўз қавмини Фиръавнга қарши чиқишга бошлай олди…

Ҳозир ҳам Шимолий Корея, Туркманистон каби давлатларда бу давлатларнинг раҳбарлари ўз халқларини худди Совет диктатори Сталин каби қўрқув остида ушлаб билан бошқариб келмоқда.

Ўзбекистонда ҳам айни бошқарув усулини кўриш мумкин. Мамлакатимизда диктатура режимидан аввало шу режимнинг югурдаклари бўлган марказий ва маҳаллий ҳукумат идораларининг ходимлари ўлгудек қўрқади. Бу ерда қўрқувнинг сабаби режим бошидан бошлаб вазирлару нозирлар, вилоят ва туман ҳокимларию маҳаллаларнинг оқсоқоллари режимнинг жиноятига шерик бўлишганидир. Яъни, ҳамма ёппасига муттаҳам, жиноятчи, порахўр ва золим. Бундай шароитда истаган давлат масъулини истаган шаклда қамоққа олиш ёки бўлмаса бир ишорат билан йўқ қилиб юбориш ҳеч гап эмас. Бу шароитда ким ҳам юқоридаги раҳбаридан ёки бир биридан қўрмайди дейсиз…

Бундай зулм қўрқуви шароитида инсонларимиз ҳеч бир соҳада ўз имконлари, қобилиятлари ва истеъдодларини ўртага қўйиш, бу орқали ватанимизнинг моддий ва маънавий жиҳатдан тараққиётига ҳисса қўша олмаяптилар.

Ҳозир Ўзбекистонда худди қабристонда бўлгани каби жим житлик, ҳеч ким бирор масалада ўз фикрини айта олмайди, ташаббус кўрсатиб ўртага чиқа олмайди. Бунинг устига диктутура ҳукуматини мамлакат иқтисодини махсус бўҳронга учратгани учун инсонлар кундалик нон топиш, яъни рўзғор тебратиш дардидан бош кўтара олмай қолганлар.

Бир томонда золимлар ва уларнинг милициясию прокуратурасидан қўрқиш, бир томонда иқтисодий войронагарчилик халқимизни тамоман фалж ҳолга солиб қўйган. Миллатни тараққиётга бошлайдиган зиёлилар ва аҳли илимлар ҳам режимнинг мана шундай мудхиш қўрқувидан бирон сўз айтига журъат эта олмаяптилар.

Бундай оммавий қўрқув муҳитини йўққа чиқариш учун аввало инсонлар ва сўнгра жамият имон йўлидан юра бошлаши керак. Қолаверса, шахсларнинг ва жамиятнинг ҳаётида ОШКОРАЛИК сув ва ҳаводек зарур. Яъни, ким бўлишидан қатъий назар, энг катта раҳбарми, корхона бошлиғими, туман ёки вилоят ҳокимими, маҳалла оқсоқолими, унинг фаолияти барчага ошкор, айниқса оммавий ахборот воситаларининг диққат эътиборида туриши керак ва танқидга очиқ бўлиши керак.

Мана шундан иймоний, маърифий ва ошкоролик ислоҳотлари билан инсонлар қалбида ва жамиятда аста секинлик билан золимларнинг зулмидан қутулиш жараёни бошланади.

Албатта, бандалар аввало ўзлари яратган Парвадигорларидан қўрқишлари, яъни тақво соҳиби бўлишлари керак. Шундан кейин уларнинг ўзларига ўхшаган инсонлардан қўрқишларига ҳам асос қолмайди.

Зулм ва золмиларга қарши бирлашиш, бу орқали ҳаммамизнинг қўрқув режимидан қутулишимиз учун вақт аллақачон етди. Эндиги иш бу йўлда амалий ишларни қилишдадир.

Намоз НОРМЎМИН

29.01.2014

ZULM QO‘RQUVI VA UNDAN QUTULISH HAQIDA

Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra sigirlar qo‘rqitilganda suti, tovuqlar qo‘rqitilganda esa tuxumi kamayar ekan…

Xo‘sh, inson va jamiyat qo‘rqitilsachi?

Qo‘rquv insonni har jahatdan mahv qilishi, ya’ni uning butun qobiliyatlarini yo‘qqa chiqarishi ma’lum. Shuning uchun tarixda ham, bugun ham zolim boshqaruvchilar xalqni qo‘rqitish bilan asir olishni o‘zlariga usul qilib olganlar.

Fir’avn Bani Isroilning oilalaridan tug‘ilgan o‘g‘il bolalarni o‘ldirish orqali bu qavmni o‘ziga qul qilib olgandi. To ki Alloh taolo Muso as. ni payg‘ambar sifatida yuborganidan keyin juda katta mashaqqatlar bilan o‘z qavmini Fir’avnga qarshi chiqishga boshlay oldi…

Hozir ham Shimoliy Koreya, Turkmaniston kabi davlatlarda bu davlatlarning rahbarlari o‘z xalqlarini xuddi Sovet diktatori Stalin kabi qo‘rquv ostida ushlab bilan boshqarib kelmoqda.

O‘zbekistonda ham ayni boshqaruv usulini ko‘rish mumkin. Mamlakatimizda diktatura rejimidan avvalo shu rejimning yugurdaklari bo‘lgan markaziy va mahalliy hukumat idoralarining xodimlari o‘lgudek qo‘rqadi. Bu yerda qo‘rquvning sababi rejim boshidan boshlab vazirlaru nozirlar, viloyat va tuman hokimlariyu mahallalarning oqsoqollari rejimning jinoyatiga sherik bo‘lishganidir. Ya’ni, hamma yoppasiga muttaham, jinoyatchi, poraxo‘r va zolim. Bunday sharoitda istagan davlat mas’ulini istagan shaklda qamoqqa olish yoki bo‘lmasa bir ishorat bilan yo‘q qilib yuborish hech gap emas. Bu sharoitda kim ham yuqoridagi rahbaridan yoki bir biridan qo‘rmaydi deysiz…

Bunday zulm qo‘rquvi sharoitida insonlarimiz hech bir sohada o‘z imkonlari, qobiliyatlari va iste’dodlarini o‘rtaga qo‘yish, bu orqali vatanimizning moddiy va ma’naviy jihatdan taraqqiyotiga hissa qo‘sha olmayaptilar.

Hozir O‘zbekistonda xuddi qabristonda bo‘lgani kabi jim jitlik, hech kim biror masalada o‘z fikrini ayta olmaydi, tashabbus ko‘rsatib o‘rtaga chiqa olmaydi. Buning ustiga diktutura hukumatini mamlakat iqtisodini maxsus bo‘hronga uchratgani uchun insonlar kundalik non topish, ya’ni ro‘zg‘or tebratish dardidan bosh ko‘tara olmay qolganlar.

Bir tomonda zolimlar va ularning militsiyasiyu prokuraturasidan qo‘rqish, bir tomonda iqtisodiy voyronagarchilik xalqimizni tamoman falj holga solib qo‘ygan. Millatni taraqqiyotga boshlaydigan ziyolilar va ahli ilimlar ham rejimning mana shunday mudxish qo‘rquvidan biron so‘z aytiga jur’at eta olmayaptilar.

Bunday ommaviy qo‘rquv muhitini yo‘qqa chiqarish uchun avvalo insonlar va so‘ngra jamiyat imon yo‘lidan yura boshlashi kerak. Qolaversa, shaxslarning va jamiyatning hayotida OShKORALIK suv va havodek zarur. Ya’ni, kim bo‘lishidan qat’iy nazar, eng katta rahbarmi, korxona boshlig‘imi, tuman yoki viloyat hokimimi, mahalla oqsoqolimi, uning faoliyati barchaga oshkor, ayniqsa ommaviy axborot vositalarining diqqat e’tiborida turishi kerak va tanqidga ochiq bo‘lishi kerak.

Mana shundan iymoniy, ma’rifiy va oshkorolik islohotlari bilan insonlar qalbida va jamiyatda asta sekinlik bilan zolimlarning zulmidan qutulish jarayoni boshlanadi.

Albatta, bandalar avvalo o‘zlari yaratgan Parvadigorlaridan qo‘rqishlari, ya’ni taqvo sohibi bo‘lishlari kerak. Shundan keyin ularning o‘zlariga o‘xshagan insonlardan qo‘rqishlariga ham asos qolmaydi.

Zulm va zolmilarga qarshi birlashish, bu orqali hammamizning qo‘rquv rejimidan qutulishimiz uchun vaqt allaqachon yetdi. Endigi ish bu yo‘lda amaliy ishlarni qilishdadir.

Namoz NORMO‘MIN

29.01.2014

Alakalı yazılar

Yorum yazın