Ramazon Nidosi

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

Ey kimsasizlarning KIMSASI (EGASI) bo‘lgan Allohim! Bugun yordamingga, rahmatingga, mag‘firatingga, hidoyatingga, yaqinligingga, ibodatingga, toatingga, shafoatingga, Ilohligingga, Robligingga, Go‘zal ismlaringga, Oliy Sifatlaringga, Boqiy kalomingga, suyukli Payg‘ambaring Muhammad (sav) Sunnatiga, bizga farz qilgan namozingga, zakotingga, ro‘zangga, hajjingga, faqat Sening yo‘lingda bo‘ladigan jihodingga, ibodatlarimizning qabul sharti qilib qo‘ygan ixlosingga, xushuga, ehsoningga, taqvongga, tazkiyangga har zamongidan ko‘proq ehtiyojimiz, istagimiz bor…Ey Al Vahhob bo‘lgan Allohim, Senga Oliy Kaloming, ya’ni Qur’oningda O‘zing o‘rgatgan duolaring bilan duo qilayapman, rad etma ey Parvardigorim, ey olamlarning Robbi bo‘lgan Allohim! Shubhasiz, sen har narsani Bilguvchi, Ko‘rguvchi va Eshitguvchi Zotsan:

“Ey Robbimiz! Bizga hidoyat bergandan keyin qalblarimizni egirma (qalblarimizni Sirotal Mustaqiymingda to‘g‘ri tut, undan adashib ketishiga yo‘l qo‘yma). Huzuringdan bizga cheksiz rahmat ber, shubhasiz Sen rahmati cheksiz bo‘lgan Zotsan (Al Vahhobsan)” (Oli Imron surasi 8 oyat)

“Ey Robbimiz, albatta, sen kimni do‘zaxga tashlasang, shubhasiz, uni sharmanda qilgan bo‘lsan. Va bunday zolimlarga yordam beruvchilar bo‘lmaydi. Ey Robbimiz biz nido qiluvchining ” Robbingizga iymon keltiring, deb nido qilayotganini eshitdik va iymon keltirdik”. Ey, Robbimiz, bizning gunohlarimizni kechirgin va yomonliklarimizni o‘chirgin hamda bizlarni yaxshilar bilan birga o‘ldirgin.Robbimiz, bizga Payg‘ambarlaringga va’da qilgan narsalaringni bergin va bizni qiyomat kuni sharmanda qilmagin. Albatta, Sen va’daga xilof qilmaysan» (Oli Imron surasi 192, 193, 194 oyatlar)

“Ey Robbimiz, agar unutsak yoki xato qilsak, bizni mas’ul tutma! (jazolantirma). Ey Robbimiz, bizdan oldingilarga yuklaganga o‘xshash og‘irlikni bizga yuklama!. Ey Robbimiz, bizga toqatimiz yetmaydigan narsani ham yuklama!. Bizni afv et, bizni mag‘firat qil va bizga rahm aylа. Sen bizning Hojamizsan!. Bas, kofir qavmlarga qarshi bizga O‘zing yordam” (Baqara surasi 285, 286 oyatlar)

Omin! Yo Robbal O’lamin!

Namoz NORMO‘MIN

28.06.2014

БИСМИЛЛАҲИР РОҲМАНИР РОҲИМ

Эй кимсасизларнинг КИМСАСИ (ЭГАСИ) бўлган Аллоҳим! Бугун ёрдамингга, раҳматингга, мағфиратингга, ҳидоятингга, яқинлигингга, ибодатингга, тоатингга, шафоатингга, Илоҳлигингга, Роблигингга, Гўзал исмларингга, Олий Сифатларингга, Боқий каломингга, суюкли Пайғамбаринг Муҳаммад (сав) Суннатига, бизга фарз қилган намозингга, закотингга, рўзангга, ҳажжингга, фақат Сенинг йўлингда бўладиган жиҳодингга, ибодатларимизнинг қабул шарти қилиб қўйган ихлосингга, хушуга, эҳсонингга, тақвонгга, тазкиянгга ҳар замонгидан кўпроқ эҳтиёжимиз, истагимиз бор…Эй Ал Ваҳҳоб бўлган Аллоҳим, Сенга Олий Каломинг, яъни Қуръонингда Ўзинг ўргатган дуоларинг билан дуо қилаяпман, рад этма эй Парвардигорим, эй оламларнинг Робби бўлган Аллоҳим! Шубҳасиз, сен ҳар нарсани Билгувчи, Кўргувчи ва Эшитгувчи Зотсан:

“Эй Роббимиз! Бизга ҳидоят бергандан кейин қалбларимизни эгирма (қалбларимизни Сиротал Мустақиймингда тўғри тут, ундан адашиб кетишига йўл қўйма). Ҳузурингдан бизга чексиз раҳмат бер, шубҳасиз Сен раҳмати чексиз бўлган Зотсан (Ал Ваҳҳобсан)” (Оли Имрон сураси 8 оят)

“Эй Роббимиз, албатта, сен кимни дўзахга ташласанг, шубҳасиз, уни шарманда қилган бўлсан. Ва бундай золимларга ёрдам берувчилар бўлмайди. Эй Роббимиз биз нидо қилувчининг ” Роббингизга иймон келтиринг, деб нидо қилаётганини эшитдик ва иймон келтирдик”. Эй, Роббимиз, бизнинг гуноҳларимизни кечиргин ва ёмонликларимизни ўчиргин ҳамда бизларни яхшилар билан бирга ўлдиргин.Роббимиз, бизга Пайғамбарларингга ваъда қилган нарсаларингни бергин ва бизни қиёмат куни шарманда қилмагин. Албатта, Сен ваъдага хилоф қилмайсан» (Оли Имрон сураси 192, 193, 194 оятлар)

“Эй Роббимиз, агар унутсак ёки хато қилсак, бизни масъул тутма! (жазолантирма). Эй Роббимиз, биздан олдингиларга юклаганга ўхшаш оғирликни бизга юклама!. Эй Роббимиз, бизга тоқатимиз етмайдиган нарсани ҳам юклама!. Бизни афв эт, бизни мағфират қил ва бизга раҳм айл. Сен бизнинг Ҳожамизсан!. Бас, кофир қавмларга қарши бизга Ўзинг ёрдам” (Бақара сураси 285, 286 оятлар)

Омин! Ё Роббал Оъламин!

Намоз НОРМЎМИН

28.06.2014

Alakalı yazılar

Yorum yazın