Tarixga bir nazar

Bir nazar solsam tarixga, ko‘p balolar bizdadir,
Buyuklikga, inqirozga, mubtalolar bizdadir.

Hidoyat dinin qabul etguncha ko‘p yillar o‘tib,
Somoniylar davridagi mojarolar bizdadir.

Buyuklikka yetishganda, Xorazmshohlar kelib,
Mo‘g‘ullar qo‘l ostida, chekkan jafolar bizdadir.

O‘z elini, dinini, asrash uchun jonin tikib,
Jaloliddindek vatanga, jon fidolar bizdadir.

“Al jabr”, “Qonuni tibb”lar, to hanuz xizmat qilur,
Al Beruniy, Farobiy, Ibni Sinolar bizdadir.

Hindu, Eronu, Turonu, Shomni zabt etgan edi,
Temur qurgan Samarqandu, Buxorolar bizdadir.

Buxoriylar, Termiziylar, Samarqandiylar necha?,
Din bilan dunyoga ustoz, rahnamolar bizdadir.

Ilmi nujumda muassisdir Ulug‘bek Ko‘ragon,
Vo darig‘, Abdullatif qilgan xatolar bizdadir.

Mir Alisher she’riyat, bo‘stonining sultonidir,
Meros qolgan Navoiydan, xush navolar bizdadir.

Bu diyor fozillarin, bir — bir sanash, imkoni yo‘q,
Bebaho ilmiy asarlar, ixtirolar bizdadir.

Bu buyuk bir el bo‘lib, kelgandi ming yildan beri,
Tarix guvoh, qancha olimlar, daholar bizdadir?!

Ko‘p asrlar yurt talashdilar, Amirlar, Xonlar,
Oqibatda tanazzullar, istilolar bizdadir.

Keyin dahriylar hukmron bo‘ldi Turon mulkiga,
Bu kasofatlarga qul, baxtiqarolar bizdadir.

Mustaqil bo‘ldik bugun, Turonzamin bir qismida,
O‘rtamizda turli xil, milliy nizolar bizdadir.

Bugun bu ellar aro, yer — suv talash, osmon talash,
Ne qilaylik ushbu dardi, bedavolar bizdadir?!

Chorak asr bo‘ldi, zulm aylar eliga mustabid,
Dinu — imonni unutgan, ro‘siyolar bizdadir.

Qarang manqurtlar kabi, tarixni bilmas qanchalar,
O‘zgalar urf — odatiga, mahliyolar bizdadir.

Haqni aytgan qanchalar, ahli ilmni yo‘q qilib,
Endi shu maddohlaru, ahli riyolar bizdadir.

Necha million xalq bugun, dunyo kezar sarson bo‘lib,
Ona vatandan, elidan, mosivolar bizdadir.

Adolat topmay vatanda, zoru hayrondir bu el,
Jabru sitam ostida, bag‘ri adolar bizdadir.

O‘n asrlik tarixingni qisqacha qildim bayon,
Ey Vatan, senla faxr, afsus, nidolar bizdadir.

Umidvormiz, endi ro‘shnolikka yetgay yurtimiz,
Umid aylab Yaratganga, iltijolar bizdadir.

O‘qib she’rimni malomat aylamang do‘stlar meni,
Besabrlikdan bu yanglig‘, diydiyolar bizdadir.

Yaratgan Zot mehribondir, hech unutma Sahviyo,
Dargohiga behisob, hamdu — sanolar bizdadir.

SAHVIY

(Muhammadsolih ABUTOV)

13 iyun 2014 yil

Тарихга бир назар;

Бир назар солсам тарихга, кўп балолар биздадир,
Буюкликга, инқирозга, мубталолар биздадир.

Ҳидоят динин қабул этгунча кўп йиллар ўтиб,
Сомонийлар давридаги можаролар биздадир.

Буюкликка етишганда, Хоразмшоҳлар келиб,
Мўғуллар қўл остида, чеккан жафолар биздадир.

Ўз элини, динини, асраш учун жонин тикиб,
Жалолиддиндек ватанга, жон фидолар биздадир.

“Ал жабр”, “Қонуни тибб”лар, то ҳануз хизмат қилур,
Ал Беруний, Фаробий, Ибни Синолар биздадир.

Ҳинду, Эрону, Турону, Шомни забт этган эди,
Темур қурган Самарқанду, Бухоролар биздадир.

Бухорийлар, Термизийлар, Самарқандийлар неча?,
Дин билан дунёга устоз, раҳнамолар биздадир.

Илми нужумда муассисдир Улуғбек Кўрагон,
Во дариғ, Абдуллатиф қилган хатолар биздадир.

Мир Алишер шеърият, бўстонининг султонидир,
Мерос қолган Навоийдан, хуш наволар биздадир.

Бу диёр фозилларин, бир — бир санаш, имкони йўқ,
Бебаҳо илмий асарлар, ихтиролар биздадир.

Бу буюк бир эл бўлиб, келганди минг йилдан бери,
Тарих гувоҳ, қанча олимлар, даҳолар биздадир?!

Кўп асрлар юрт талашдилар, Амирлар, Хонлар,
Оқибатда таназзуллар, истилолар биздадир.

Кейин даҳрийлар ҳукмрон бўлди Турон мулкига,
Бу касофатларга қул, бахтиқаролар биздадир.

Мустақил бўлдик бугун, Туронзамин бир қисмида,
Ўртамизда турли хил, миллий низолар биздадир.

Бугун бу эллар аро, ер — сув талаш, осмон талаш,
Не қилайлик ушбу дарди, бедаволар биздадир?!

Чорак аср бўлди, зулм айлар элига мустабид,
Дину — имонни унутган, рўсиёлар биздадир.

Қаранг манқуртлар каби, тарихни билмас қанчалар,
Ўзгалар урф — одатига, маҳлиёлар биздадир.

Ҳақни айтган қанчалар, аҳли илмни йўқ қилиб,
Энди шу маддоҳлару, аҳли риёлар биздадир.

Неча миллион халқ бугун, дунё кезар сарсон бўлиб,
Она ватандан, элидан, мосиволар биздадир.

Адолат топмай ватанда, зору ҳайрондир бу эл,
Жабру ситам остида, бағри адолар биздадир.

Ўн асрлик тарихингни қисқача қилдим баён,
Эй Ватан, сенла фахр, афсус, нидолар биздадир.

Умидвормиз, энди рўшноликка етгай юртимиз,
Умид айлаб Яратганга, илтижолар биздадир.

Ўқиб шеъримни маломат айламанг дўстлар мени,
Бесабрликдан бу янглиғ, дийдиёлар биздадир.

Яратган Зот меҳрибондир, ҳеч унутма Саҳвиё,
Даргоҳига беҳисоб, ҳамду — санолар биздадир.

САҲВИЙ

(Муҳаммадсолиҳ АБУТОВ)

13 июн 2014 йил

Alakalı yazılar

Yorum yazın