Dr. Namoz Normuminning radio suhbatları

Birinchi Suhbat:

Musulmanlar Fuqarolık jamiyatlarını shakllantırıshları lozim. Ushbu suhbatnı tınglang:

Намоз Нормўмин; «Мусулмонлар фуқаролик жамиятларини шакллантиришлари лозим»

İkkınchı Suhbat: Mısır saylovlarıga Munosabat: Ushbu suhbatnı tınglang:

Намоз Нормўмин Мисрда ўтаётган сайловларга муносабат

3. Suhbat:

Намоз Нормўмин; » Каримов Ўзбекистон мустақиллиги учун эмас ўзининг хавфсизлиги учун қайғуради»

Related posts

Yorum yazın